Wypadek przy pracy
Wypadek przy pracy jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
✔ podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych
✔ podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia
✔ w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:
✔ w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań
✔ podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony
✔ przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.
PIONIER jest pełnomocnikiem wielu osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Pomagamy osobom, które uległy wypadkowi nie ze swojej winy i doznały uszczerbku na zdrowiu.
Pracownik może dochodzić roszczeń odszkodowawczych z majątku firmy lub z polisy OC pracodawcy, ale nie jest to łatwa procedura.
Często pracodawca skutecznie utrudnia postępowanie dochodzenia roszczeń i niezbędnym okazuje się pomoc profesjonalnego pełnomocnika.
W zakresie naszej pomocy zapewniamy:
✔ bezpłatną analizę sprawy
✔ pomoc w gromadzeniu dokumentacji
✔ weryfikację wszystkich roszczeń
✔ uzyskanie odszkodowania adekwatnego do powstałej szkody
✔ brak opłat w przypadku zakończenia sprawy bez wypłaty odszkodowania
✔ dochodzenie roszczeń na drodze przedsądowej i sądowej poprzez zapewnienie profesjonalnego pełnomocnika
Pracownik, który uległ wypadkowi nie ze swojej winy podczas pracy, w drodze do pracy,
może ubiegać się o odszkodowanie i powinien jak najszybciej dopełnić wszelkich formalności z tym związanych!