Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

 

Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

 • w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

PIONIER jest pełnomocnikiem wielu osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Pomagamy osobom, które uległy wypadkowi nie ze swojej winy i doznały uszczerbku na zdrowiu. Pracownik może dochodzić roszczeń odszkodowawczych z majątku firmy lub z polisy OC pracodawcy, ale nie jest to łatwa procedura. Często pracodawca skutecznie utrudnia postępowanie dochodzenia roszczeń i niezbędnym okazuje się pomoc profesjonalnego pełnomocnika.

W zakresie naszej pomocy zapewniamy:

 • bezpłatną analizę sprawy

 • pomoc w gromadzeniu dokumentacji

 • weryfikację wszystkich roszczeń

 • uzyskanie odszkodowania adekwatnego do powstałej szkody

 • brak opłat w przypadku zakończenia sprawy bez wypłaty odszkodowania

 • dochodzenie roszczeń na drodze przedsądowej i sądowej poprzez zapewnienie profesjonalnego pełnomocnika

 

Pracownik, który uległ wypadkowi nie ze swojej winy  podczas pracy, w drodze do pracy , może ubiegać się o odszkodowanie i powinien jak najszybciej dopełnić wszelkich formalności z tym związanych!

 Chcesz się dowiedzieć, czy Twój wypadek kwalifikuje się do uzyskania  odszkodowania?

Jeszcze dziś skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy i skontaktuj się z nami!

Uzyskujemy świadczenia odszkodowawcze za wypadki do 20 lat wstecz.


  

Współpracujemy z:

Berg & Mazurek