Wypadek przy pracy
Wypadek przy pracy jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
✔ podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych
✔ podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia
✔ w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:
✔ w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań
✔ podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony
✔ przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy – profesjonalne wsparcie specjalistów

Wypadek przy pracy może prowadzić do wystąpienia szeregu konsekwencji zdrowotnych istotnie wpływających na sprawność, możliwość pracy zarobkowej czy prowadzenia dotychczasowego życia. PIONIER jest pełnomocnikiem wielu osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Pomagamy osobom, które uległy wypadkowi nie ze swojej winy i doznały uszczerbku na zdrowiu. Wiemy, jak dużym stresem jest wypadek w pracy, dlatego robimy wszystko, aby procedura związana z uzyskaniem odszkodowania była możliwie jak najmniej obciążająca.

Pracownik może dochodzić roszczeń odszkodowawczych z majątku firmy lub z polisy OC pracodawcy, ale nie jest to łatwa procedura.

Często pracodawca skutecznie utrudnia postępowanie dochodzenia roszczeń i niezbędnym okazuje się pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Zapewniamy fachowe wsparcie, gwarantując poczucie bezpieczeństwa i zwiększając możliwość otrzymania należnego odszkodowania. Decydując się na skorzystanie z naszej oferty, można być pewnym profesjonalnej pomocy w obszarze, w którym jest to niezbędne. Z naszą pomocą starania o odszkodowania za wypadek w pracy będą wiązały się ze zdecydowanie mniejszym stresem.
PIONIER jest pełnomocnikiem wielu osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Pomagamy osobom, które uległy wypadkowi nie ze swojej winy i doznały uszczerbku na zdrowiu.
Pracownik może dochodzić roszczeń odszkodowawczych z majątku firmy lub z polisy OC pracodawcy, ale nie jest to łatwa procedura.
Często pracodawca skutecznie utrudnia postępowanie dochodzenia roszczeń i niezbędnym okazuje się pomoc profesjonalnego pełnomocnika.
W zakresie naszej pomocy zapewniamy:
✔ bezpłatne przeanalizowanie
✔ pomoc klientom, by zgromadzić niezbędną dokumentację
✔ sprawdzenie roszczeń
✔ walka o odszkodowanie, które odpowiada powstałej szkodzie
✔ brak konieczności uiszczenia opłaty, jeśli sprawa zostanie zakończona bez wypłaty odszkodowania
✔ walka o prawa klienta na drodze przedsądowej oraz w sądzie, udzielając wsparcia pełnomocnika
Pracownik, który uległ wypadkowi nie ze swojej winy podczas pracy, w drodze do pracy,
może ubiegać się o odszkodowanie i powinien jak najszybciej dopełnić wszelkich formalności z tym związanych!