Odszkodowanie za utracone dochody
W przypadku odniesionych obrażeń ciała i kontunuowanej w związku z tym rekonwalescencji poszkodowany otrzymuje wynagrodzenie w mniejszym wymiarze. Utracony dochód jest jednym ze świadczeń o którego zwrot może wystąpić poszkodowany do towarzystwa ubezpieczeniowego z powodu braku możliwości wykonywania pracy.
Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą w należyty sposób musi dowieść, że w związku z zaistniałym zdarzeniem utraciła dochód lub dochody uległy zmniejszeniu.
Udokumentowanie wysokości utraconych dochodów i obliczenie ich wartości wymaga wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów oraz dokładnego oszacowania możliwych do uzyskania zarobków w okresie rekonwalescencji po wypadku.
RODZAJE ROSZCZEŃ
SZKODY NA OSOBIE