Wykup szkody majątkowej
Szkoda majątkowa, inaczej nazywana szkodą rzeczową, powstaje wówczas gdy dochodzi do uszkodzenia, utraty lub zniszczenia posiadanych dóbr materialnych.
Osoby które występują o odszkodowanie korzystając z polisy na dom lub gospodarstwa rolnego mają prawo domagać się odszkodowania za szkody rzeczowe, jakie ponieśli w związku ze zdarzeniem.
Najczęściej spotykane szkody rzeczowe to uszkodzenie domów czy budynków gospodarczych.
Warto wiedzieć, że przyjęcie pieniędzy od ubezpieczyciela nie zamyka drogi do dalszych roszczeń ani teraz, ani w przyszłości.
Towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają kosztorysy naprawy i odbudowy nieruchomości. Z obserwacji wynika, że prawie 70% kosztorysów naprawy sporządzanych na zlecenie Towarzystw Ubezpieczeniowych jest zaniżane. Nasza Kancelaria w profesjonalny sposób wykrywa tego typu wady.
U większości ludzi występuje naturalna niechęć do walki w sądach, dlatego Kancelaria PIONIER proponuje wykup Państwa szkody.
Jest to bardzo proste, szybkie i komfortowe rozwiązanie, ponieważ ryzyko i koszty dochodzenia roszczeń ponosi nasza Kancelaria.
W zakresie naszej pomocy zapewniamy:
✔ bezpłatną analizę sprawy
✔ pomoc w gromadzeniu dokumentacji
✔ weryfikację wszystkich roszczeń
✔ uzyskanie odszkodowania adekwatnego do powstałej szkody
✔ brak opłat w przypadku zakończenia sprawy bez wypłaty odszkodowania
✔ dochodzenie roszczeń na drodze przedsądowej i sądowej poprzez zapewnienie profesjonalnego pełnomocnika
Kwota wykupu szkody rzeczowej jest zawsze negocjowana z naszym pośrednikiem. Przeniesienie wierzytelności następuje na podstawie umowy cesji.
Kancelaria PIONIER zajmie się odzyskaniem odszkodowania w Państwa imieniu.