Renta uzupełniająca
W przypadku niemożliwości kontynuowania pracy w wyuczonym zawodzie poszkodowany może dochodzić renty stanowiącej wyrównanie zarobków uzyskiwanych przed wypadkiem. Renta uzupełniająca, bo tak się nazywa, obliczana jest w stosunku do rzeczywistych dochodów uzyskiwanych przed wypadkiem jak również hipotetycznych, które mógłby uzyskiwać w przyszłości gdyby do wypadku nie doszło. Renta uzupełniająca jest więc należnym świadczeniem, o które warto się ubiegać. Istnieje możliwość kapitalizacji renty, jeśli istnieje możliwość by przystosować osobę poszkodowaną do wykonywania nowego zawodu a on sam wyraża wolę kapitalizacji renty.


Profesjonalna pomoc w ubieganiu się o odszkodowanie z tytułu niemożności kontynuowania pracy w zawodzie

Brak możliwości kontynuowania pracy w zawodzie może wiązać się ze znacznym pogorszeniem sytuacji życiowej. To właśnie dlatego osobom, które w związku z wypadkiem nie mogą dalej pracować w swoim zawodzie, przysługuje renta uzupełniająca. Kancelaria PIONIER pomaga ją otrzymać tym, którzy mają do niej prawo. Współpraca z najlepszymi prawnikami sprawia, że gwarantujemy profesjonalne wsparcie wszystkim, którzy chcą otrzymać odszkodowanie z tytułu niemożności kontynuowania pracy w zawodzie. Działamy nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. W razie potrzeby umożliwiamy kontakt z biegłym lekarzem, który po badaniu sporządza opinię na potrzeby sądu.
Uzyskujemy świadczenia odszkodowawcze za wypadki do 20 lat wstecz.
RODZAJE ROSZCZEŃ
SZKODY NA OSOBIE