Inne wypadki
Wypadki i zdarzenia losowe
Wypadki i zdarzenia losowe dotyczą każdego z nas bez względu na wiek czy rodzaj wykonywanej pracy. Dzieci zazwyczaj są chronione polisami NNW, które zapewniają zadośćuczynienie jeśli w wyniku wypadku doszło do urazów i trwałych uszkodzeń ciała. Dorośli korzystają z podobnych polis w ramach ubezpieczenia grupowego.
Wszelkiego rodzaju polisy na życie zapewniają świadczenie pieniężne, często również w przypadku, gdy do zdarzenia doszło z naszej winy.
W zakresie naszej pomocy zapewniamy:
✔ bezpłatną analizę sprawy
✔ pomoc w gromadzeniu dokumentacji
✔ weryfikację wszystkich roszczeń
✔ uzyskanie odszkodowania adekwatnego do powstałej szkody
✔ brak opłat w przypadku zakończenia sprawy bez wypłaty odszkodowania
✔ dochodzenie roszczeń na drodze przedsądowej i sądowej poprzez zapewnienie profesjonalnego pełnomocnika
Spotykamy się z bardzo szerokim zakresem zdarzeń, które pozornie mogą wydawać się błahe, ale przy pomocy naszej Kancelarii mogą stać się źródłem, z którego można dochodzić zapłaty odszkodowania.
Roszczenia odszkodowawcze wbrew powszechnej opinii nie dotyczą tylko i wyłącznie sytuacji, w których powstała szkoda ma charakter osobowy bądź majątkowy. Żądanie odszkodowania nie jest ograniczone tylko i wyłącznie do wypadków komunikacyjnych czy wypadków przy pracy. Przepisy kodeksu cywilnego są skonstruowane w ten sposób, że zezwalają na interpretowanie bardzo wielu sytuacji, jako takich, które pozwalają na żądanie odszkodowania.
Spotykamy się z bardzo szerokim zakresem zdarzeń, które pozornie mogą wydawać się błahe, ale przy pomocy naszej Kancelarii mogą stać się źródłem, z którego można dochodzić zapłaty odszkodowania. Do zdarzeń takich należą np. atak zwierzęcia tj. pogryzienie przez psa, szkoda wyrządzona wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia i wiele innych, nietypowych zdarzeń.