Inne wypadki
Wypadki i zdarzenia losowe
Wypadki i zdarzenia losowe dotyczą każdego z nas bez względu na wiek czy rodzaj wykonywanej pracy. Dzieci zazwyczaj są chronione polisami NNW, które zapewniają zadośćuczynienie jeśli w wyniku wypadku doszło do urazów i trwałych uszkodzeń ciała. Dorośli korzystają z podobnych polis w ramach ubezpieczenia grupowego.
Wszelkiego rodzaju polisy na życie zapewniają świadczenie pieniężne, często również w przypadku, gdy do zdarzenia doszło z naszej winy. Zdarza się jednak, że odszkodowanie za wypadki losowe uzyskać jest bardzo trudno. Wychodząc naprzeciw tym, którzy chcą zaoszczędzić sobie stresu i niepotrzebnych problemów, oferujemy wsparcie profesjonalistów. Gwarantujemy pomoc zarówno w przypadku strat majątkowych, jak i osobowych.

Pomoc specjalistów w procesie ubiegania się o odszkodowanie za wypadki losowe

Wypadki losowe
mogą wiązać się z poważnymi konsekwencjami. PIONIER zapewnia pomoc zespołu prawników i radców prawnych. W razie potrzeby ułatwia odbycie konsultacji z biegłymi lekarzami, co pozwala na uzyskanie niezależnej opinii medycznej. Dzięki temu uzyskanie odszkodowania za zdarzenia losowe staje się dużo prostsze. Zespół specjalistów, z którymi współpracujemy, cechuje wysoki poziom empatii i zrozumienia dla każdego klienta. Decydując się na współpracę z nami, możesz mieć pewność, że fachowiec, z którym się zetkniesz, będzie doskonale rozumiał, czym są zdarzenia losowe i jak duży wpływ mogą mieć one na osoby poszkodowane.
Kancelaria odszkodowawcza PIONIER pomaga w poniższych kwestiach:
✔ dokonujemy bezpłatnej analizy sprawy
✔ pomagamy gromadzić dokumentację
✔ weryfikujemy każde roszczenie
✔ dbamy, by odszkodowanie było adekwatne do szkody
✔ nie pobieramy opłat, jeśli ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania
✔ dochodzimy roszczeń przy pomocy wykwalifikowanego pełnomocnika, zarówno na drodze przedsądowej , jak i sądowej
Spotykamy się z bardzo szerokim zakresem zdarzeń, które pozornie mogą wydawać się błahe, ale przy pomocy naszej Kancelarii mogą stać się źródłem, z którego można dochodzić zapłaty odszkodowania.
Roszczenia odszkodowawcze wbrew powszechnej opinii nie dotyczą tylko i wyłącznie sytuacji, w których powstała szkoda ma charakter osobowy bądź majątkowy. Żądanie odszkodowania nie jest ograniczone tylko i wyłącznie do wypadków komunikacyjnych czy wypadków przy pracy. Przepisy kodeksu cywilnego są skonstruowane w ten sposób, że zezwalają na interpretowanie bardzo wielu sytuacji, jako takich, które pozwalają na żądanie odszkodowania.
Spotykamy się z bardzo szerokim zakresem zdarzeń, które pozornie mogą wydawać się błahe, ale przy pomocy naszej Kancelarii mogą stać się źródłem, z którego można dochodzić zapłaty odszkodowania. Do zdarzeń takich należą np. atak zwierzęcia tj. pogryzienie przez psa, szkoda wyrządzona wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia i wiele innych, nietypowych zdarzeń.