Wykup szkody rzeczowej

 

Pionier wykup szkody

WYKUP SZKODY RZECZOWEJ

Szkoda rzeczowa, inaczej nazywana szkodą majątkową, powstaje wówczas gdy dochodzi do uszkodzenia, utraty lub zniszczenia posiadanych dóbr materialnych.

Osoby które występują o odszkodowanie korzystając z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku mają prawo domagać się odszkodowania za szkody rzeczowe, jakie ponieśli w związku ze zdarzeniem.

Najczęściej spotykane szkody rzeczowe to uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu.

Warto wiedzieć, że przyjęcie pieniędzy od ubezpieczyciela nie zamyka drogi do dalszych roszczeń ani teraz, ani w przyszłości.

Towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają kosztorysy naprawy. Z obserwacji wynika, że prawie 70% kosztorysów naprawy sporządzanych na zlecenie Towarzystw Ubezpieczeniowych jest zaniżane. Nasza Kancelaria w profesjonalny sposób wykrywa tego typu wady.

U większości ludzi występuje naturalna niechęć do walki w sądach, dlatego Kancelaria PIONIER proponuje wykup Państwa szkody.

Jest to bardzo proste, szybkie i komfortowe rozwiązanie, ponieważ ryzyko i koszty dochodzenia roszczeń ponosi nasza Kancelaria.

W zakresie naszej pomocy zapewniamy:

  • bezpłatną analizę sprawy
  • pomoc w gromadzeniu dokumentacji
  • weryfikację wszystkich roszczeń
  • uzyskanie odszkodowania adekwatnego do powstałej szkody
  • brak opłat w przypadku zakończenia sprawy bez wypłaty odszkodowania
  • dochodzenie roszczeń na drodze przedsądowej i sądowej poprzez zapewnienie profesjonalnego pełnomocnika

Kwota wykupu szkody rzeczowej jest zawsze negocjowana z naszym pośrednikiem. Przeniesienie wierzytelności następuje na podstawie umowy cesji.

Kancelaria PIONIER zajmie się odzyskaniem odszkodowania w Państwa imieniu.

 Chcesz się dowiedzieć, czy Twój wypadek kwalifikuje się do uzyskania  odszkodowania?

Jeszcze dziś skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy i skontaktuj się z nami!

Uzyskujemy świadczenia odszkodowawcze za wypadki do 20 lat wstecz.


  

Współpracujemy z:

Berg & Mazurek