Zniszczona odzież oraz rzeczy
Zniszczona odzież
Wielokrotnie w wyniku samego wypadku lub w wyniku działań ratunkowych odzież osób poszkodowanych ulega zniszczeniu i nie nadaje się do dalszego użytkowania. W takim przypadku możliwe jest uzyskanie pieniężnej rekompensaty.
Jeżeli jest to możliwe wszystkie zniszczone ubrania należy zachować lub wykonać ich dokumentację fotograficzną. Jeżeli rachunki lub paragony nie zostały wyrzucone będą stanowiły one podstawę do wypłaty odszkodowania.
Zniszczone rzeczy
W wyniku wypadku zniszczeniu ulec mogą rzeczy osobiste należące do osoby poszkodowanej. Bez względu czy jest to zegarek, biżuteria, aparat fotograficzny, laptop, GPS, telefon komórkowy, kask ochronny czy inne rzeczy postępowanie jest podobne jak w przypadku zniszczonej odzieży.
Wszystkie zniszczone przedmioty w miarę możliwości należy zabezpieczyć i nie wyrzucać lub wykonać bardzo dokładną dokumentację fotograficzną.
Paragony, rachunki i faktury będą bardzo przydatne podczas procesu likwidacji szkody dlatego zawsze warto zachowywać wszelkie dowody zakupu.
RODZAJE ROSZCZEŃ
SZKODY NA OSOBIE