Błędy medyczne
Błąd medyczny to sytuacja, w której poszkodowany doznał szkody z winy personelu medycznego, który dopuścił się zaniedbań, bądź popełnienia błędu w sztuce medycznej. Odszkodowanie za błąd medyczny – lub inaczej błąd lekarski – obejmuje zrekompensowanie krzywdy jaką poniósł poszkodowany w związku z nieprawidłowo udzielonymi świadczeniami zdrowotnymi.
Jak otrzymać odszkodowanie za błędy medyczne?

Odszkodowanie z tytułu błędu medycznego
obejmuje m.in. zadośćuczenienie, koszty leków, koszty leczenia odwracającego skutki błędu, adaptacja mieszkania na potrzeby osoby niepełnosprawnej czy nawet koszta odpowiedniej diety. Poszkodowany może również domagać się specjalnej comiesięcznej renty za błąd lekarski, jeżeli w wyniku tego błędu powstały stałe koszta leczenia osoby pokrzywdzonej. Jeśli chcesz otrzymać odszkodowanie za błędy medyczne, możesz skorzystać z naszej profesjonalnej pomocy.
Błędy medyczne zdarzają się naprawdę często, a ich konsekwencje mogą być niezwykle poważne. PIONIER oferuje wsparcie doświadczonych prawników. Sprawy z tytułu zadośćuczynienia lub odszkodowania za błąd lekarski są wysoce skomplikowane, ze względu na zawiłości tak medyczne, jak i prawne. Często ponadto kończą się w sądzie, co jest dodatkową trudnością. Takie sprawy wymagają wiedzy, doświadczenia oraz czasu. Jeśli chcesz uniknąć niepotrzebnych problemów, zależy Ci na tym, aby zminimalizować stres z tym związany, postaw na naszą fachową pomoc. Gwarantujemy bezpłatną analizę sprawy, skrupulatnie podchodzi do weryfikacji każdego roszczenia. Prawnicy dokładnie wyjaśnią Ci, czy w Twoim przypadku odszkodowanie za błędy medyczne jest możliwe. Na naszą pomoc możesz liczyć zarówno na drodze przedsądowej, jak i w sądzie. Działamy zarówno w kraju, jak i za granicą, pracując zawsze na najwyższym poziomie.
Kancelaria do spraw odszkodowań PIONIER oferuje między innymi:
✔ bezpłatne przeanalizowanie sprawy
✔ pomoc klientom, by zgromadzić dokumenty
✔ możliwość weryfikacji wszystkich roszczeń
✔ odszkodowanie, które odpowiada zaistniałym szkodom
✔ zero opłat, jeśli sprawa zostanie przegrana i pieniądze nie zostaną wypłacone
✔ dochodzenie roszczenia z pełnomocnikiem, w sądzie, jak i na drodze przedsądowej
Jeśli masz podejrzenie popełnienia błędu w sztuce lekarskiej zgłoś sprawę jak najszybciej gdyż każdy dzień zwłoki utrudnia dalsze postępowanie!
Zachowanie lekarza jak i pozostałego personelu medycznego polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych niezgodnych z wiedzą medyczną, bądź na oczywistych zaniedbaniach to podstawa do otrzymania odszkodowania, jak i również zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne oraz psychiczne.