Błędy medyczne
Błąd medyczny to sytuacja, w której poszkodowany doznał szkody z winy personelu medycznego, który dopuścił się zaniedbań, bądź popełnienia błędu w sztuce medycznej. Odszkodowanie za błąd medyczny – lub inaczej błąd lekarski – obejmuje zrekompensowanie krzywdy jaką poniósł poszkodowany w związku z nieprawidłowo udzielonymi świadczeniami zdrowotnymi.
Odszkodowanie takie obejmuje m.in. zadośćuczenienie, koszty leków, koszty leczenia odwracającego skutki błędu, adaptacja mieszkania na potrzeby osoby niepełnosprawnej czy nawet koszta odpowiedniej diety. Poszkodowany może również domagać się specjalnej comiesięcznej renty za błąd lekarski, jeżeli w wyniku tego błędu powstały stałe koszta leczenia osoby pokrzywdzonej.
PIONIER oferuje wsparcie doświadczonych prawników. Sprawy z tytułu zadośćuczynienia lub odszkodowaniaza błąd lekarski są wysoce skomplikowane, ze względu na zawiłości tak medyczne, jak i prawne. Często ponadto kończą się w sądzie, co jest dodatkową trudnością. Takie sprawy wymagają wiedzy, doświadczenia oraz czasu.
W zakresie naszej pomocy zapewniamy:
✔ bezpłatną analizę sprawy
✔ pomoc w gromadzeniu dokumentacji
✔ weryfikację wszystkich roszczeń
✔ uzyskanie odszkodowania adekwatnego do powstałej szkody
✔ brak opłat w przypadku zakończenia sprawy bez wypłaty odszkodowania
✔ dochodzenie roszczeń na drodze przedsądowej i sądowej poprzez zapewnienie profesjonalnego pełnomocnika
Jeśli masz podejrzenie popełnienia błędu w sztuce lekarskiej zgłoś sprawę jak najszybciej gdyż każdy dzień zwłoki utrudnia dalsze postępowanie!
Zachowanie lekarza jak i pozostałego personelu medycznego polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych niezgodnych z wiedzą medyczną, bądź na oczywistych zaniedbaniach to podstawa do otrzymania odszkodowania, jak i również zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne oraz psychiczne.