Opieka osoby trzeciej
W wyniku wypadku na skutek odniesionych obrażeń ciała osoba poszkodowana zdana jest na potrzebę opieki osoby trzeciej.
Ubezpieczyciel zobowiązany jest zwrócić koszta opieki osoby profesjonalnie świadczącej opiekę lub osobie bliskiej sprawującej opiekę nad poszkodowanym.
W zależności od charakteru obrażeń lub trwałego kalectwa opieka wymagana jest w różnych rozmiarach czasowych.
Stałą praktyką spotykaną podczas likwidacji szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym jest zaniżanie stawek godzinowych opieki nad osobą poszkodowaną.
RODZAJE ROSZCZEŃ
SZKODY NA OSOBIE