Szkody majątkowe
Szkoda majątkowa, inaczej nazywana szkodą rzeczową, powstaje wówczas gdy dochodzi do uszkodzenia, utraty lub zniszczenia posiadanych dóbr materialnych.

Szkody majątkowe to np.:
 - pożar domu, mieszkania
 - pożar w gospodarstwie rolnym
 - pożar w firmie
 - uszkodzenia nieruchomości na skutek wichury, zalania

Osoby które występują o odszkodowanie korzystając z dobrowolnej polisy na dom lub które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych w gospodarstwach rolnych mają prawo domagać się odszkodowania za szkody rzeczowe, jakie ponieśli w związku ze zdarzeniem.

Towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają kosztorysy naprawy i odbudowy nieruchomości. Z obserwacji wynika, że prawie 70% kosztorysów naprawy sporządzanych na zlecenie Towarzystw Ubezpieczeniowych jest zaniżane. Niestety, w wielu przypadkach pieniądze wypłacone przez ubezpieczyciela nie pozwalają na dokonanie potrzebnych napraw. Nasza Kancelaria w profesjonalny sposób wykrywa tego typu wady i pomaga uzyskać pełną kwotę należnego odszkodowania.
Nasi eksperci pomogą w odpowiednim sformułowaniu roszczenia i w prawidłowym udokumentowaniu wszystkich powstałych kosztów.