Zwrot kosztów dojazdów
Dojazdy związane z odwiedzinami w szpitalu, a potem z kolejnymi wizytami w poradniach specjalistycznych i rehabilitacją często wymagają dużych nakładów pieniędzy. W związku z tym ubezpieczyciel jest zobowiązany do pokrycia realnych kosztów związanych z koniecznym przemieszczaniem się w okresie leczenia.
Aby ubiegać się o zwrot kosztów związanych z dojazdami należy udokumentować kiedy i w jakim celu był konieczny transport.
Nasi eksperci pomogą w odpowiednim sformułowaniu roszczenia i w prawidłowym udokumentowaniu wszystkich powstałych kosztów.
RODZAJE ROSZCZEŃ
SZKODY NA OSOBIE