Zadośćuczynienienie
Zadośćuczynienie to rekompensata pieniężna za wszelkie szkody niemajątkowe, które postały w wyniku wypadku. Można o nie występować jeżeli osoba poszkodowana doznała urazów, ma trwały uszczerbek na zdrowiu lub ucierpiała psychicznie w wyniku zdarzenia. Rozstrój zdrowia lub jakiekolwiek konsekwencje związane z uszkodzeniem ciałem są podstawą do ubiegania się o zadośćuczynienie, które ma zrekompensować krzywdę doznaną przez poszkodowanego. Jeśli chcesz zminimalizować związany z tym stres, zależy Ci na sprawnym załatwieniu sprawy, wsparcie oferowane przez naszą kancelarię jest dla Ciebie. Pomagamy uzyskać zadośćuczynienie z wypadku. Wspieramy klientów na wszystkich etapach dochodzenia roszczenia, zawsze pracując z należytą starannością.
Czym jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie w wyniku wypadku jest ekwiwalentem, który ma w sposób adekwatny do doznanych urazów psychicznych i fizycznych zrekompensować skutki wypadku. Ta forma świadczenia wg obowiązujących orzeczeń sądów powinna być odpowiednia wysoka w stosunku do doznanych obrażeń i nie może być źródłem wzbogacenia.
Co powinno uwzględniać zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie po wypadku powinno uwzględniać wszystkie cierpienia fizyczne i psychiczne doznane już przez poszkodowanego, jak i te, które będzie odczuwać on w przyszłości. Na wysokość zadośćuczynienia ma wpływ rodzaj szkody, stopień, czas i intensywność cierpienia, dalsze konsekwencje powypadkowe (kalectwo, niezdolność do wykonywania pracy, oszpecenie, brak możliwości uprawiania sportów, wyłączenie z życia społecznego). Ważnymi czynnikami są również wiek i płeć osoby poszkodowanej. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i wysokość zadośćuczynienia zależy od wielu czynników i okoliczności.

Profesjonalne wsparcie w uzyskaniu zadośćuczynienia

Pomagamy uzyskać zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe. Współpracujemy z najlepszymi prawnikami i radcami prawnymi. Umożliwiamy odbycie konsultacji z biegłymi lekarzami, co pozwala na otrzymanie niezbędnej ekspertyzy. To nasza kancelaria pokrywa związane z tym koszty. Zapewniamy wsparcie na każdym z etapów ubiegania się o zadośćuczynienie. Prowadzimy sprawy nie tylko w Polsce, ale również zagranicą. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z pomocy naszej kancelarii, nie będziesz musiał wnosić opłat wstępnych.
Wiedza w zakresie orzecznictwa, niezależne ekspertyzy medyczne i doświadczenie naszych prawników w wielu procesach odszkodowawczych zapewni osobie poszkodowanej należycie wysokie odszkodowanie.
RODZAJE ROSZCZEŃ
SZKODY NA OSOBIE