Jeszcze dziś skorzystaj z bezpłatnej porady
naszych ekspertów!
Zgłoś Sprawę
REFERENCJE
Uzyskujemy świadczenia odszkodowawcze za wypadki
do 20 lat wstecz.
Asystent uszczerbku na zdrowiu
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Osoba składająca powyższe oświadczenia oświadcza, że została poinformowana, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria "PIONIER" Sp. z o. o., ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 42-700 Lubliniec.
2. Kontakt z osobą realizującą w Kancelarii "PIONIER" zadania z zakresu danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej
biuro@kancelaria-pionier.pl lub pisemnie na adres administratora danych.
3. Dane osobowe zbierane są w celu:
a) marketingu bezpośredniego administratora
b) w celach wskazanych w powyższych oświadczeniach na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (zwanego dalej "rozporządzeniem" lub "RODO").
4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie obowiązujacych przepisów prawa.
5. Dane osobowe bedą przechowywane przez okres wynikający z powyższech oświadczeń.
6. Osobie składającej oświadczenia przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, udostępniania oraz przenoszenia danych.
7. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych powyżej celów, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Osoba składająca powyższe oświadczenia przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.
9. Podanie danych osobowych i wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne bez konsekwencji wynikających z ich niedopełnienia.