Wypadek komunikacyjny
Wypadek komunikacyjny jest to zdarzenie w ruchu lądowym, morskim bądź powietrznym z udziałem pojazdów, w wyniku którego uczestnik jest ranny, doznaje urazu. Zwykle, efektem takiego wypadku jest uszczerbek na zdrowiu - czasowy lub trwały, który nierzadko uniemożliwia codzienne funkcjonowanie bądź nawet powrót do pracy. W takiej sytuacji poszkodowanemu należy się odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, które pomagamy uzyskać, oferując pomoc w dochodzeniu swoich praw u ubezpieczyciela. 

Odszkodowanie w wyniku wypadku komunikacyjnego - pomoc doświadczonych prawników
Kancelaria PIONIER pomaga poszkodowanym uzyskać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny i dochodzić swoich praw przed towarzystwem ubezpieczeniowym. Osoba, która doznała urazów w wyniku wypadku komunikacyjnego może przedstawiać swoje roszczenia do odszkodowania za wypadek komunikacyjny we własnym zakresie, jednak z doświadczenia naszych specjalistów wiemy, że dialog taki jest często bardzo trudny i mało efektywny. Często spotykamy się z wypłatami zaniżonych kwot odszkodowań lub podpisywaniem ugody, która jest niekorzystna dla poszkodowanego. 
Pomoc kancelarii PIONIER w zakresie odszkodowania za wypadek komunikacyjny obejmuje:
✔ analizę sprawy przeprowadzoną nieodpłatnie
✔ pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji
✔ sprawdzenie wszelkich roszczeń
✔ jak najszybszą wypłatę odszkodowania, które odpowiada powstałej szkodzie
✔ brak konieczności poniesienia kosztów, jeśli ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania
✔ walka o prawa klienta poprzez wykwalifikowanego i doświadczonego pełnomocnika, który dochodzi roszczeń na drodze sądowej i przedsądowej
Osoby, które uległy wypadkowi nie ze swojej winy mogą ubiegać się o zadośćuczynienie, utracone dochody, zwrot kosztów dojazdów, zwrot kosztów leczenia, zniszczony pojazd, zniszczoną odzież oraz zwrot kosztów opieki osoby trzeciej i stosowne renty.
Jeśli w wypadku zginęła osoba bliska można występować o zadośćuczynienie po śmierci i stosowne odszkodowanie oraz zwrot kosztów pogrzebów i stosowne renty .
OFERTA