Wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny jest to zdarzenie w ruchu lądowym, morskim bądź powietrznym z udziałem pojazdów, w wyniku którego uczestnik jest ranny, doznaje urazu.  

PIONIER pomaga poszkodowanym po wypadkach komunikacyjnych uzyskać odszkodowanie i dochodzić swoich praw przed towarzystwem ubezpieczeniowym. Osoba, która doznała urazów w wyniku wypadku komunikacyjnego może przedstawiać swoje roszczenia do odszkodowania we własnym zakresie, jednak z doświadczenia naszych specjalistów wiemy, że dialog taki jest często bardzo trudny i mało efektywny. Często spotykamy się z wypłatami zaniżonych kwot  odszkodowań lub podpisywaniem ugody, która jest niekorzystna dla poszkodowanego .

 

W zakresie naszej pomocy zapewniamy:

  • bezpłatną analizę sprawy

  • pomoc w gromadzeniu dokumentacji

  • weryfikację wszystkich roszczeń

  • uzyskanie odszkodowania adekwatnego do powstałej szkody

  • brak opłat w przypadku zakończenia sprawy bez wypłaty odszkodowania

  • dochodzenie roszczeń na drodze przedsądowej i sądowej poprzez zapewnienie profesjonalnego pełnomocnika

 

Osoby, które uległy wypadkowi nie ze swojej winy mogą ubiegać się o zadośćuczynienie, utracone dochody, zwrot kosztów dojazdów, zwrot kosztów leczenia, zniszczony pojazd, zniszczoną odzież oraz zwrot kosztów opieki osoby trzeciej i stosowne renty.

Jeśli w wypadku zginęła osoba bliska można występować o
zadośćuczynienie po śmierci i stosowne odszkodowanie oraz zwrot kosztów pogrzebów i stosowne renty .

 Chcesz się dowiedzieć, czy Twój wypadek kwalifikuje się do uzyskania  odszkodowania?

Jeszcze dziś skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy i skontaktuj się z nami!

Uzyskujemy świadczenia odszkodowawcze za wypadki do 20 lat wstecz.


  

Współpracujemy z:

Berg & Mazurek