Wypadek komunikacyjny
Wypadek komunikacyjny jest to zdarzenie w ruchu lądowym, morskim bądź powietrznym z udziałem pojazdów, w wyniku którego uczestnik jest ranny, doznaje urazu.
PIONIER pomaga poszkodowanym po wypadkach komunikacyjnych uzyskać odszkodowanie i dochodzić swoich praw przed towarzystwem ubezpieczeniowym.
Osoba, która doznała urazów w wyniku wypadku komunikacyjnego może przedstawiać swoje roszczenia do odszkodowania we własnym zakresie, jednak z doświadczenia naszych specjalistów wiemy, że dialog taki jest często bardzo trudny i mało efektywny. Często spotykamy się z wypłatami zaniżonych kwot odszkodowań lub podpisywaniem ugody, która jest niekorzystna dla poszkodowanego.
W zakresie naszej pomocy zapewniamy:
✔ bezpłatną analizę sprawy
✔ pomoc w gromadzeniu dokumentacji
✔ weryfikację wszystkich roszczeń
✔ uzyskanie odszkodowania adekwatnego do powstałej szkody
✔ brak opłat w przypadku zakończenia sprawy bez wypłaty odszkodowania
✔ dochodzenie roszczeń na drodze przedsądowej i sądowej poprzez zapewnienie profesjonalnego pełnomocnika
Osoby, które uległy wypadkowi nie ze swojej winy mogą ubiegać się o zadośćuczynienie, utracone dochody, zwrot kosztów dojazdów, zwrot kosztów leczenia, zniszczony pojazd, zniszczoną odzież oraz zwrot kosztów opieki osoby trzeciej i stosowne renty.
Jeśli w wypadku zginęła osoba bliska można występować o zadośćuczynienie po śmierci i stosowne odszkodowanie oraz zwrot kosztów pogrzebów i stosowne renty .
OFERTA