• Warto Wybrać Kancelarię Pionier

  1. Bez opłat wstępnych
  2. Wynagrodzenie dla Kancelarii po uzyskaniu odszkodowania
  3. Pieniądze z Towarzystwa Ubezpieczeniowego przekazywane bezpośrednio na konto Klienta
  +Czytaj więcej
 • Nie idziemy na łatwiznę

  1. prowadzenie sprawy na etapie postępowania przedsądowego i na drodze sądowej przez zapewnienie profesjonalnego pełnomocnika w postaci adwokata lub radcy prawnego
  2. zawieranie ugody z ubezpieczycielem po uprzednio wyrażonej zgodzie przez Klienta
  3. pokrycie kosztów sądowych przez Kancelarie w przypadku procesu sądowego.
  +Czytaj więcej
 • Współpraca ze specjalistami

  1. konsultacja z biegłymi lekarzami w celu wykonania niezależnej opinii medycznej
  2. w sprawach szkód na majątku wykonywanie niezależnych ekspertyz przez rzeczoznawców
  3. koszta niezależnych ekspertyz pokrywa Kancelaria.
  +Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3

Prowadzimy Państwa sprawy od 2009 roku! 

 
 

  

Ostatnio wygrane sprawy:

loading...
  Wypadek komunikacyjny - zadośćuczynienie po stracie rodziny

W dniu 20-01-2004r. na drodze krajowej nr 94 na trasie Rzeszów - Dębica doszło do wypadku samochodowego, podczas którego kierowca TIR-a najechał na prawidłowo poruszający się samochód, którym podróżowała pięcioosobowa rodzina:

 • małżeństwo,
 • ich 3 - letnie dziecko,
 • dziadkowie.


W związku z tragedią, osobami uprawnionymi do dochodzenia roszczeń byli dwaj uprawnieni (w wieku 21 i 23 lata), którzy stracili:

 • rodziców,
 • siostrę,
 • szwagra,
 • 3 -letniego siostrzeńca.

Na drodze polubownej GOTHAER S.A. wypłaciło na ich rzecz zadośćuczynienie:

 • po 40 tys. zł tytułem śmierci matki,
 • po 40 tys. zł tytułem śmierci ojca,
 • po 25 tys. zł tytułem śmierci siostry.
 • 5 tys. zł tytułem śmierci siostrzeńca (na rzecz jednego z nich, z uwagi na fakt, iż był ojcem chrzestnym dla zmarłego).

W wyniku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, złożonego pozwu i zawartej ugody sądowej poszkodowanym wypłacono dodatkowo zadośćuczynienie w kwotach:

 • po 110 tys. zł tytułem śmierci matki na rzecz każdego z synów,
 • po 110 tys. zł tytułem śmierci ojca na rzecz każdego z synów,
 • po 10 tys. zł tytułem śmierci siostry na rzecz każdego z braci,
 • po 10 tys. zł tytułem śmierci szwagra na rzecz każdego szwagra,
 • po 10 tys. zł tytułem śmierci siostrzeńca na rzecz każdego z wujków.

Reasumując na rzecz każdego z uprawnionych wypłacono łącznie zadośćuczynienie:

 • po 150 tys. zł tytułem śmierci matki
 • po 150 tys. zł tytułem śmierci ojca
 • po 35 tys. zł tytułem śmierci siostry
 • po 10 tys. zł tytułem śmierci szwagra
 • po 10 tys. zł tytułem śmierci siostrzeńca

Załączniki:

  Wypadek komunikacyjny - zadośćuczynienie 35 razy wyższe

W dniu 18-10-2011r. w Zabrzu doszło do wypadku samochodowego, podczas którego kierowca samochodu ciężarowego marki Mercedes nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu pojazdowi marki VW Passat, w wyniku czego doszło do zderzenia.


W chwili zdarzenia kierowca VW Passata - 44 letnia kobieta - miała zapięte pasy bezpieczeństwa. Bezpośrednio po wypadku poszkodowana odczuwała bóle lewej połowy głowy i szyi, a także skarżyła się na piski w lewym uchu. Dodatkowo zgłaszała brak poczucia światła w lewym oku.


W związku z dolegliwościami kobieta została hospitalizowana w wielu placówkach medycznych (okulistyka, neurologia, neurochirurgia, laryngologia) przez okres wielu miesięcy.


W wyniku przeprowadzonych szeregu badań u poszkodowanej zdiagnozowano:

 • utratę (sępotę) wzroku w lewym oku,
 • głuchotę ucha lewego,
 • zespół stresu pourazowego (nerwica, zaburzenia depresyjno - lękowe mieszane),
 • ograniczone zaburzenia afektywne.


Przed wypadkiem poszkodowana była kobietą w sile wieku, czynną zawodowo z dobrymi widokami na przyszłość zarówno w sferze zawodowej jak i osobistym , była osoba towarzyską, co sprawiało, że była ogólnie lubianą , mającą liczne grono znajomych i przyjaciół. Po wypadku dręczący ból, głuchota i ślepota lewostronna sprawiły, iż została wyłączona z życia zawodowego, towarzyskiego, wymaga wsparcia w codziennej egzystencji. Sytuacja, w której się znalazła powoduje znaczny dyskomfort i strach, co stanowi obciążenie dla psychiki i negatywnie wpływa na jej samopoczucie.


ZUS Oddział w Zabrzu uznał poszkodowaną za całkowicie niezdolną do pracy. Natomiast TU kwestionowało zależność powstałych obrażeń jako skutków zaistniałego wypadku komunikacyjnego.


Poszkodowana wystąpiła do PZU S.A. , który był ubezpieczycielem sprawcy wypadku, o wypłacenie stosownego zadośćuczynienia w kwocie 300.000 zł. W odpowiedzi PZU S.A. wypłaciło 7.000 zł i dokonało zwrotów kosztów leczenia w kwocie 700 zł.


W wyniku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego przez Kancelarię „PIONIER” s.c. a następnie procesu sądowego, dla poszkodowanej udało się wywalczyć kwotę 243.000 zł zadośćuczynienia, a także renty tytułem utraconych dochodów. W wyroku Sąd podkreślił, iż zadośćuczynienie musi stanowić realnie odczuwaną wartość i być adekwatne do zakresu cierpień i trwałych skutków wypadku.

Załączniki:

4,5 mln zł

Wcześniejsze wygrane sprawy:

loading...
  Wypadek komunikacyjny motocyklisty

Wypadek komunikacyjny motocyklisty

W dniu 15 września 2012 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w którym kierujący samochodem osobowym wykonując manewr skrętu w lewo nie udzielił pierwszeństwa przejazdu kierującemu motocyklem wskutek czego doprowadził do zderzenia pojazdów. Nasz klient - motocyklista doznał rozległych obrażeń ciała, skutkujących trwałym kalectwem i stanowiących chorobę realnie zagrażającą życiu. Przeciwko sprawcy wypadku toczyło się postępowanie karne.

Z uwagi na odniesione obrażenia ciała poszkodowany został przetransportowany bezpośrednio z miejsca zdarzenia przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do Szpitala. Poszkodowany miał bardzo rozległe urazy, które wymagały licznych zabiegów operacyjnych. Przez wiele dni po wypadku w Szpitalu trwała walka o jego życie. Na skutek doznanych obrażeń został również trwale sparaliżowany od klatki piersiowej w dół, stracił całkowicie możliwość chodzenia, jak i wykonywania wielu najprostszych czynności. Choć minęły 4 lata od wypadku poszkodowany w dalszym ciągu wymaga stałej opieki, rehabilitacji i leczenia, które wymagają dużych nakładów finansowych.

W chwili wypadku nasz klient miał 20 lat, zdał maturę i został przyjęty na studia. Na skutek zdarzenia stracił on możliwość rozpoczęcia studiów, a także realizowania swoich pasji życiowych. Była to tragedia dla całej rodziny.

Sprawca wypadku miał wykupioną obowiązkową polisę ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Nasza Kancelaria zgłosiła szkodę do Towarzystwa Ubezpieczeń i udało się uzyskać dla poszkodowanego zadośćuczynienie w kwocie 360.000 zł.
Po analizie sprawy stwierdziliśmy, iż dotychczasowa kwota nie jest adekwatna i skierowaliśmy sprawę na drogę sądową. Sprawa zakończyła się podpisaniem ugody sądowej i dopłaceniem 490.000 zł.

W sumie uzyskaliśmy kwotę 850.000 zł tytułem zadośćuczynienia.

Poszkodowany w dalszym ciągu ponosi koszty opieki osób trzecich, koszty dojazdów do placówek medycznych oraz koszty zakupu leków oraz przystosowania infrastruktury mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. W związku z tym nasz Kancelaria w dalszym ciągu regularnie zgłasza nowe koszty, które Towarzystwo Ubezpieczeń wpłaca na konto poszkodowanego. Dotychczas z tego tytułu oprócz kwoty zadośćuczynienia w wysokości 850.000 zł udało się już uzyskać około 650.000 zł, na którą składają się koszta adaptacji domu na rzecz osoby niepełnosprawnej, koszta rehabilitacji i leczenie.

Tytułem skapitalizowanej renty doszło do zawarcia ugody sądowej na kwotę 3 mln zł.

Łącznie w sprawie wypłacono ponad 4,5 mln złotych, co stanowi jedno z najwyższych wypłaconych odszkodowań (jeśli nie najwyższe) na rzecz osoby pokrzywdzonej w wyniku wypadku komunikacyjnego w naszym kraju.

 

W dniu 24 listopada 2016r. w dzienniku FAKT ukazał się artykuł o naszej Kancelarii:

rekordowe odszkodowanie kancelaria pionier

 

pdfUgody sądowe oraz decyzja Towarzystwa ubezpieczeniowego:

 

  Wypadek komunikacyjny - zadośćuczynienie za śmierć pasażerki

Wypadek komunikacyjny - zadośćuczynienie

W dniu 27.10.2013r. na drodze nr K-75 kierujący samochodem osobowym VOLKSWAGEN GOLF, włączając się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu pojazdowi marki MERCEDES SPRINTER uderzając w jego lewy bok. W wyniku uderzenia kierujący pojazdem SPRINTER utracił panowanie nad pojazdem i zjechał na lewy pas ruchu uderzając w jadący od strony miejscowości Brzesko pojazd marki VOLKSWAGEN CARAVELLE, po czym wpadł lewym bokiem do rowu.
W wyniku wypadku śmierć poniosła pasażerka MERCEDESA. Tragicznie zmarła kobieta osierociła dwóch synów, których samotnie wychowywała.

Starszy syn, będąc już pełnoletni został prawnym opiekunem młodszego 11-letniego brata. Musiał mu zastąpić oboje rodziców. Jednocześnie sprawował opiekę nad schorowaną babcią, która z nimi zamieszkiwała. Na wieść o wypadku zasłabła i konieczna była interwencja pomocy medycznej. 

To on zorganizował pogrzeb najważniejszej osobie, w której miał oparcie i która była dla niego autorytetem. Jednocześnie stan zdrowia babci i emocjonalny brata nie pozwolił mu skupić się na przeżywaniu żałoby, stał się oparciem dla bliskich. Opiekę sprawuje w sposób dojrzały i odpowiedzialny. Decyzje dotyczące swojego życia i brata musi podejmować całkiem sam.     

Towarzystwo Ubezpieczeniowe uznając doznaną krzywdę rodzinie tragicznie zmarłej kobiety wypłaciło przedsądowo:

 • dla każdego z synów po 40 tys. zł zadośćuczynienia i 40 tys. zł odszkodowania tytułem pogorszenia sytuacji życiowej, 
 • dla matki zmarłej kobiety 35 tys. zadośćuczynienia,
 • odmówiono wypłaty zadośćuczynienia dla dwóch dorosłych braci, z którymi zmarła emocjonalnie była bardzo związana.


W wyniku złożonego przez Kancelarię „PIONIER” s.c. pozwu i prowadzonego procesu sądowego,
Sąd nakazał dopłacić:

 • dla starszego syna 70 tys. zł tytułem zadośćuczynienia i 60 tys. odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej,
 • dla młodszego syna 110 tys. zł tytułem zadośćuczynienia i 60 tys. odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej 
 • dla matki zmarłej 15 tys. zadośćuczynienia.
 • dla każdego z braci po 30 tys. zadośćuczynienia.


Reasumując:

 • starszy syn otrzymał: 110 tys. zł zadośćuczynienia i 100 tys. zł odszkodowania,
 • młodszy syn otrzymał: 150 tys. zł zadośćuczynienia i 100 tys. zł odszkodowania,
 • matka otrzymała: 50 tys. zł zadośćuczynienia,
 • każdy z braci otrzymał 30 tys. zadośćuczynienia.


Sprawa rozpatrywana była przez Sąd Okręgowy w Częstochowie. Po złożonej apelacji przez stronę pozwaną, sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Wyrok jest prawomocny a zasądzone kwoty zostały zrealizowane.   

 

pdfPrezentacja wyroku w formacie .pdf 

 

  Wypadek komunikacyjny - zadośćuczynienie dla rodziny m.in. dla zięcia

W dniu 27-04-2014r. w Katowicach radiowóz policyjny wykonując manewr cofania nie zachował zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i potrącił idącą po przejściu dla pieszych kobietę, która wskutek doznanych obrażeń zmarła w Szpitalu.

Tragicznie zmarła kobieta pozostawiła partnera życiowego, córkę, zięcia i wnuczkę.

Na etapie postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez Kancelarię Towarzystwo Ubezpieczeniowe przyznało:

 • partnerowi zmarłej kobiety 30.000 zł zadośćuczynienia, 10.000 zł odszkodowania,
 • córce 30.000 zł zadośćuczynienia, 10.000 zł odszkodowania,
 • wnuczce 5.000 zł zadośćuczynienia
 • zięciowi odmówiono całkowicie wypłaty jakichkolwiek świadczeń.

 
W wyniku wygranego procesu sądowego, Towarzystwo dokonało dopłaty:

 • partnerowi zmarłej kobiety 70.000 zł zadośćuczynienia oraz 54.800 odszkodowania,
 • córce 70.000 zł zadośćuczynienia, 10.000 zł odszkodowania,
 • wnuczce 15.000 zł zadośćuczynienia 
 • Sąd podzielił stanowisko Kancelarii opisane w pozwie sądowym i przyznał zięciowi 20.000 zł zadośćuczynienia.

Reasumując

 • Partner zmarłej otrzymał: 100 tys. zł zadośćuczynienia i 64.8 tys. zł odszkodowania,
 • Córka otrzymała: 100 tys. zł zadośćuczynienia i 20 tys. zł odszkodowania,
 • Wnuczka otrzymała: 20 tys. zł zadośćuczynienia,
 • Zięć otrzymał 20 tys. zadośćuczynienia.

 

Sprawa rozpatrywana była przez Sąd Okręgowy w Katowicach. Po złożonej apelacji przez stronę pozwaną, sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Wyrok jest prawomocny a zasądzone kwoty zostały zrealizowane.


pdfPrezentacja wyroku w formacie .pdf

 • Oferta Pionier
 • Wygrane sprawy
 • Asystent
 • Rehabilitacja
 

Wypadek komunikacyjny

skontaktuj się z Nami

 

Wypadek przy pracy

walcz o odszkodowanie

 

Błędy medyczne

odszkodowania od szpitali

 

 

 

Wypadek na roli

wypadki na Wsi

 

Potknięcie, poślizgnięcie

oraz upadki

 

Szkody majątkowe

zalane mieszkanie, pożar

 

 

 

Wypadki za granicą

uzyskaj odszkodowanie

 

Wykup szkody

rzeczowej (majątkowej)

 

Odzyskaj pieniądze

z polisolokaty!

 

Asystent uszczerbku na zdrowiu


 
logo-modern-reh
 
Górnośląskie 

Centrum Neurorehabilitacji
i Fizjoterapii Dysfunkcji 
Narządu Ruchu
"MODERN-REH"
 

http://www.modernreh.pl

  
 
View the embedded image gallery online at:
https://www.kancelaria-pionier.pl/#sigProId1bba9a2615


 
trivita 

Centrum
Nowoczesnej Rehabilitacji
i Opieki TriVita
 

http://www.trivita.pl

  
 
View the embedded image gallery online at:
https://www.kancelaria-pionier.pl/#sigProId265f78a162

Masz pytania?

Jeszcze dziś skorzystaj z bezpłatnej porady naszych ekspertów!

Potwierdź że jesteś człowiekiem!

Asystent PIONIER

kalkulator odszkodowan

 Chcesz się dowiedzieć, czy Twój wypadek kwalifikuje się do uzyskania  odszkodowania?

Jeszcze dziś skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy i skontaktuj się z nami!

Uzyskujemy świadczenia odszkodowawcze za wypadki do 20 lat wstecz.


  

Współpracujemy z:

Berg & Mazurek