Prowadzimy Państwa sprawy od 2009 roku. Dziękujemy za zaufanie

15

Lat na rynku

20

ŚWIADCZENIA ODSZKODOWAWCZE ZA WYPADKI DO 20 LAT WSTECZ
Wypadek komunikacyjny motocyklisty rekordowe odszkodowanie jedno z najwyższych wypłaconych odszkodowań w naszym kraju
W dniu 15 września 2012 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w którym kierujący samochodem osobowym wykonując manewr skrętu w lewo nie udzielił pierwszeństwa przejazdu kierującemu motocyklem wskutek czego doprowadził do zderzenia pojazdów. Nasz klient - motocyklista doznał rozległych obrażeń ciała, skutkujących trwałym kalectwem i stanowiących chorobę realnie zagrażającą życiu. Przeciwko sprawcy wypadku toczyło się postępowanie karne.
Z uwagi na odniesione obrażenia ciała poszkodowany został przetransportowany bezpośrednio z miejsca zdarzenia przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do Szpitala. Poszkodowany miał bardzo rozległe urazy, które wymagały licznych zabiegów operacyjnych. Przez wiele dni po wypadku w Szpitalu trwała walka o jego życie. Na skutek doznanych obrażeń został również trwale sparaliżowany od klatki piersiowej w dół, stracił całkowicie możliwość chodzenia, jak i wykonywania wielu najprostszych czynności. Choć minęły 4 lata od wypadku poszkodowany w dalszym ciągu wymaga stałej opieki, rehabilitacji i leczenia, które wymagają dużych nakładów finansowych.
W chwili wypadku nasz klient miał 20 lat, zdał maturę i został przyjęty na studia. Na skutek zdarzenia stracił on możliwość rozpoczęcia studiów, a także realizowania swoich pasji życiowych. Była to tragedia dla całej rodziny.
Sprawca wypadku miał wykupioną obowiązkową polisę ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Nasza Kancelaria zgłosiła szkodę do Towarzystwa Ubezpieczeń i udało się uzyskać dla poszkodowanego zadośćuczynienie w kwocie 360.000 zł. Po analizie sprawy stwierdziliśmy, iż dotychczasowa kwota nie jest adekwatna i skierowaliśmy sprawę na drogę sądową. Sprawa zakończyła się podpisaniem ugody sądowej i dopłaceniem 490.000 zł.

W sumie uzyskaliśmy kwotę 850.000 zł tytułem zadośćuczynienia.

Poszkodowany w dalszym ciągu ponosi koszty opieki osób trzecich, koszty dojazdów do placówek medycznych oraz koszty zakupu leków oraz przystosowania infrastruktury mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. W związku z tym nasz Kancelaria w dalszym ciągu regularnie zgłasza nowe koszty, które Towarzystwo Ubezpieczeń wpłaca na konto poszkodowanego. Dotychczas z tego tytułu oprócz kwoty zadośćuczynienia w wysokości 850.000 zł udało się już uzyskać około 650.000 zł, na którą składają się koszta adaptacji domu na rzecz osoby niepełnosprawnej, koszta rehabilitacji i leczenie.

Tytułem skapitalizowanej renty doszło do zawarcia ugody sądowej na kwotę 3 mln zł.

Łącznie w sprawie wypłacono ponad 4,5 mln złotych, co stanowi jedno z najwyższych wypłaconych odszkodowań (jeśli nie najwyższe) na rzecz osoby pokrzywdzonej w wyniku wypadku komunikacyjnego w naszym kraju.

W dniu 24 listopada 2016r. w dzienniku FAKT ukazał się artykuł o naszej Kancelarii:

fakt

UGODY SĄDOWE ORAZ DECYZJA TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWEGO

Plik 1

Plik 1
KANCELARIA ODSZKODOWAWCZA PIONIER - O NAS
Kancelaria odszkodowawcza PIONIER to zespół doświadczonych profesjonalistów - radców prawnych, adwokatów i biegłych. Naszą specjalizacją jest prowadzenie spraw, które obejmują dochodzenie roszczeń obejmujących szkody osobowe i majątkowe. Odszkodowania to dziedzina, w której mamy niezbędne doświadczenie – potwierdza to mnóstwo rozpatrzonych na rzecz klientów spraw oraz ich pozytywne opinie.
Kancelaria odszkodowawcza PIONIER – oferta profesjonalnych i wykwalifikowanych specjalistów

Kadra specjalistów, którzy walczą o odszkodowania w naszej kancelarii nieustanie się zwiększa. Dzięki temu jesteśmy w stanie świadczyć profesjonalne usługi w tym zakresie. Zatrudnieni profesjonaliści stale podnoszą swoje kwalifikacje, budując wiedzę i zgłębiając zagadnienia prawa. Współpracują z nami również radcy prawni, adwokaci, jak i rzeczoznawcy, których najważniejszym celem, wraz z tak zwanymi opiekunami szkód, jest maksymalny komfort klienta w prowadzonej sprawie. Dotyczy to każdego jej aspektu.
Na jakie wsparcie mogą liczyć klienci kancelarii do spraw odszkodowań PIONIER?

Poszkodowani i pokrzywdzeni w skutek wypadku zwykle wymagają nie tylko odpowiedniego wsparcia finansowego - tj. odszkodowania, ale także pomocy medycznej. W związku z tym, współpraca zatrudnionych u nas specjalistów dotyczy nie tylko prawników, ale także kadry medycznej, czy fundacji, które otaczają opieką każdego klienta. Na etapie sądowym nasi klienci są reprezentowani przez kancelarię Radców Prawnych Berg & Mazurek, która w sprawach związanych z odszkodowaniami obsługuje firmę na wyłączność. Nasza kancelaria odszkodowawcza może pochwalić się także współdziałaniem ze specjalistycznymi klinikami, które funkcjonują w obszarze nowoczesnej rehabilitacji bądź opieki, mającej na celu jak najszybszy powrót klienta do zdrowia.

Wykazujemy się wysokim poziomem empatii, rozumiejąc potrzeby klienta i powodując, że czuje się komfortowo i bezpiecznie. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby oddając swoje sprawy w nasze ręce, każdy klient miał poczucie, że jest w odpowiednim miejscu i ma do czynienia z odpowiednimi osobami na danym stanowisku. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, biorąc pod uwagę potrzeby zainteresowanego i dobro sprawy. Liczy sie przede wszystkim dobry skutek, a więc pozytywne rozpatrzenie sprawy na rzecz klienta, którego efektem jest szybka wypłata odszkodowania bezpośrednio na konto.
Odszkodowanie – jak wygląda współpraca z kancelarią odszkodowawczą PIONIER?

Dla nas najważniejszy jest klient - jego dobro, poczucie komfortu i pozytywne rozpatrzenie sprawy. Dlatego nie pobieramy żadnej opłaty wstępnej – wszelkie koszty, uzgodnione z klientem przed dochodzeniem roszczeń, pokrywane są dopiero po uzyskaniu odszkodowania. Pieniądze stanowiące wynagrodzenie naszej kancelarii odszkodowawczej są przelewane bezpośrednio na konto klienta. To do nas należą koszty niezależnych ekspertyz, a także ewentualne koszty sądowe, jeśli ubezpieczyciel zdecyduje się wejść na taką drogę. Współpracujemy z biegłymi lekarzami, aby zyskać niezależną opinię, czy decydujemy się na pomoc niezależnych rzeczoznawców, jeśli chodzi o szkody majątkowe. Gdy przegramy, klient nie zostanie obciążony nawet złotówką. Zawsze dążymy do tego, aby doprowadzić do jak najbardziej korzystnego rozstrzygnięcia dla Klienta zapewniając wsparcie doświadczonego i wykwalifikowanego pełnomocnika, w postaci radcy prawnego, czy adwokata.

Pracowników terenowych naszej Kancelarii można znaleźć na terenie całego kraju, w każdym województwie. Dzięki temu kontakt i pozyskiwanie niezbędnych od klienta dokumentów są znacznie łatwiejsze. Pozwala to także bez problemu zdobyć je na przykład w jego imieniu, z różnych instytucji.

Konsultanci pracują w oparciu o bardzo elastyczny grafik, dlatego można skontaktować się z nami o dogodnej porze. Kancelaria odszkodowawcza PIONIER nie jest nastawiona wyłącznie na zysk, tak jak nierzadko dzieje się to w przypadku innych podobnych firm. Kładziemy szczególny nacisk na jakość – sprawy klienta i ich pozytywne rozpatrzenie są dla nas najważniejsze. Idealnym dowodem stanowiącym poświadczenie są rekomendacje klientów, oraz kwoty świadczeń – dla przykładu, nasz rekord to 4,5 miliona złotych dla motocyklisty.

✔ Towarzystwa Ubezpieczeniowe, przed którymi kancelaria odszkodowawcza PIONIER reprezentuje klientów cenią naszą działalność przede wszystkim za rzetelność oraz profesjonalizm. Dzięki temu, że współpracujemy z doświadczonymi prawnikami, których charakteryzuje duża wiedza, procesy sądowe są przez nas wygrywane, a klient otrzymuje prawidłowo oszacowaną kwotę roszczenia.
✔ Działamy w oparciu o realizm – nie obiecujemy kwot, które są nierealne. Rzetelnie obliczamy wysokość odszkodowania, opierając się na doświadczeniu.
Prowadząc sprawę odszkodowania, Kancelaria weryfikuje i zgłasza następujące roszczenia : zadośćuczynienie, koszty leczenia, koszty dojazdów, koszty opieki, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub z tytułu zwiększonych potrzeb, koszty nagrobka, odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej.
CERTYFIKATY
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej.
Polisa nr 998B129832
Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Chcesz się dowiedzieć, czy Twój wypadek kwalifikuje się do uzyskania odszkodowania?
Jeszcze dziś skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy i skontaktuj się z nami!
KANCELARIA PIONIER S. C.
Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 42-700 Lubliniec
E-mail: biuro@kancelaria-pionier.pl
Telefon: +48 34 356 21 26
Faks: +48 34 356 21 26
Konto PKO BP: 76 1020 1664 0000 3902 0328 8693
NIP: 5751854076    REGON: 241162138
Sprawy z zakresu szkód komunikacyjnych i inne
KANCELARIA PIONIER SP. Z O.O.
Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 42-700 Lubliniec
E-mail: biuro@kancelaria-pionier.pl
Telefon: +48 34 356 21 26
Faks: +48 34 356 21 26
Konto PKO BP: 89 1020 1664 0000 3102 0584 5286
NIP: 5751895508    KRS: 0000731467
Sprawy z zakresu szkód na mieniu i klienci Premium
Kapitał zakładowy: 200 000 zł
KANCELARIA PIONIER PREMIUM
Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 42-700 Lubliniec
E-mail: biuro@kancelaria-pionier.pl
Telefon: +48 34 356 21 26
Faks: +48 34 356 21 26
NIP: 5751777884    REGON: 241047578
Sprawy z zakresu szkód majątkowych - klienci Premium