Prowadzimy Państwa sprawy od 2009 roku. Dziękujemy za zaufanie

15

Lat na rynku

20

świadczenia odszkodowawcze za wypadki do 20 lat wstecz
Wypadek komunikacyjny motocyklisty rekordowe odszkodowanie jedno z najwyższych wypłaconych odszkodowań w naszym kraju
W dniu 15 września 2012 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w którym kierujący samochodem osobowym wykonując manewr skrętu w lewo nie udzielił pierwszeństwa przejazdu kierującemu motocyklem wskutek czego doprowadził do zderzenia pojazdów. Nasz klient - motocyklista doznał rozległych obrażeń ciała, skutkujących trwałym kalectwem i stanowiących chorobę realnie zagrażającą życiu. Przeciwko sprawcy wypadku toczyło się postępowanie karne.
Z uwagi na odniesione obrażenia ciała poszkodowany został przetransportowany bezpośrednio z miejsca zdarzenia przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do Szpitala. Poszkodowany miał bardzo rozległe urazy, które wymagały licznych zabiegów operacyjnych. Przez wiele dni po wypadku w Szpitalu trwała walka o jego życie. Na skutek doznanych obrażeń został również trwale sparaliżowany od klatki piersiowej w dół, stracił całkowicie możliwość chodzenia, jak i wykonywania wielu najprostszych czynności. Choć minęły 4 lata od wypadku poszkodowany w dalszym ciągu wymaga stałej opieki, rehabilitacji i leczenia, które wymagają dużych nakładów finansowych.
W chwili wypadku nasz klient miał 20 lat, zdał maturę i został przyjęty na studia. Na skutek zdarzenia stracił on możliwość rozpoczęcia studiów, a także realizowania swoich pasji życiowych. Była to tragedia dla całej rodziny.
Sprawca wypadku miał wykupioną obowiązkową polisę ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Nasza Kancelaria zgłosiła szkodę do Towarzystwa Ubezpieczeń i udało się uzyskać dla poszkodowanego zadośćuczynienie w kwocie 360.000 zł. Po analizie sprawy stwierdziliśmy, iż dotychczasowa kwota nie jest adekwatna i skierowaliśmy sprawę na drogę sądową. Sprawa zakończyła się podpisaniem ugody sądowej i dopłaceniem 490.000 zł.

W sumie uzyskaliśmy kwotę 850.000 zł tytułem zadośćuczynienia.

Poszkodowany w dalszym ciągu ponosi koszty opieki osób trzecich, koszty dojazdów do placówek medycznych oraz koszty zakupu leków oraz przystosowania infrastruktury mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. W związku z tym nasz Kancelaria w dalszym ciągu regularnie zgłasza nowe koszty, które Towarzystwo Ubezpieczeń wpłaca na konto poszkodowanego. Dotychczas z tego tytułu oprócz kwoty zadośćuczynienia w wysokości 850.000 zł udało się już uzyskać około 650.000 zł, na którą składają się koszta adaptacji domu na rzecz osoby niepełnosprawnej, koszta rehabilitacji i leczenie.

Tytułem skapitalizowanej renty doszło do zawarcia ugody sądowej na kwotę 3 mln zł.

Łącznie w sprawie wypłacono ponad 4,5 mln złotych, co stanowi jedno z najwyższych wypłaconych odszkodowań (jeśli nie najwyższe) na rzecz osoby pokrzywdzonej w wyniku wypadku komunikacyjnego w naszym kraju.

W dniu 24 listopada 2016r. w dzienniku FAKT ukazał się artykuł o naszej Kancelarii:

fakt

UGODY SĄDOWE ORAZ DECYZJA TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWEGO

Plik 1

Plik 1
O NAS
Zajmujemy się prowadzeniem spraw o dochodzenie roszczeń zarówno w szkodach osobowych jak i majątkowych.
Nasza systematycznie zwiększająca się kadra składa się z specjalistów obsługujących szkody zarówno osobowe i majątkowe, profesjonalnie podchodzących do sprawy i stale podnoszących wiedzę i kwalifikacje z zagadnień prawa, jak również radców prawnych, adwokatów i rzeczoznawców, którzy wraz z opiekunami szkód starają się o całkowity komfort klienta przy prowadzeniu jego sprawy w każdym jego aspekcie.
Osoby pokrzywdzone i poszkodowane w wypadkach nierzadko wymagają wsparcia medycznego i finansowego, w związku z czym stale współpracujemy z odpowiednią kadrą medyczną i fundacjami, którzy otaczają opieką naszego klienta. Współdziałamy również z klinikami specjalizującymi się w nowoczesnej rehabilitacji oraz opiece nad powrotem klienta do zdrowia.
Empatia, którą się wykazujemy powoduje, iż do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i odpowiadamy na potrzeby klienta.

Nasi pracownicy terenowi znajdują się w każdym województwie na terenie kraju, co ułatwia kontakt i uzyskiwanie różnych dokumentów od klienta czy z różnych instytucji w imieniu klienta.

Elastyczne godziny pracy konsultantów pozwalają na kontakt z klientem w dogodnej dla niego porze. Nie jesteśmy firmą nastawioną jedynie na zysk jak to ma miejsce w wielu przypadkach, a kładącą szczególny nacisk na jakość prowadzenia spraw klientów o czym świadczą m.in. umieszczone na stronie rekomendacje naszych klientów, a także uzyskane kwoty świadczeń dla klientów (rekordowe 4,5 mln dla motocyklisty).

✔ Rzetelność i profesjonalizm naszych specjalistów zdobyła uznanie w wielu Towarzystwach Ubezpieczeniowych, przed którymi reprezentujemy naszego klienta, a zdobyta wiedza i doświadczenie naszych prawników wsłuchanych w potrzeby klienta powoduje, iż w procesach sądowych wygrywamy prawidłowo szacowane kwoty roszczeń.
✔ Nie obiecujemy klientom wygórowanych kwot a rzetelnie wyliczone, w oparciu o nasze doświadczenia, wartości roszczeń: zadośćuczynienia, odszkodowania, rent a także zwrotu kosztów opieki, dojazdów, leczenia, pogrzebu, nagrobka.
CERTYFIKATY
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej.
Polisa nr 998B129832
Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Chcesz się dowiedzieć, czy Twój wypadek kwalifikuje się do uzyskania odszkodowania?
Jeszcze dziś skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy i skontaktuj się z nami!
KANCELARIA PIONIER S. C.
Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 42-700 Lubliniec
E-mail: biuro@kancelaria-pionier.pl
Telefon: +48 34 356 21 26
Faks: +48 34 356 21 26
Konto PKO BP: 76 1020 1664 0000 3902 0328 8693
NIP: 5751854076    REGON: 241162138
Sprawy z zakresu szkód komunikacyjnych i inne
KANCELARIA PIONIER SP. Z O.O.
Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 42-700 Lubliniec
E-mail: biuro@kancelaria-pionier.pl
Telefon: +48 34 356 21 26
Faks: +48 34 356 21 26
Konto PKO BP: 89 1020 1664 0000 3102 0584 5286
NIP: 5751895508    KRS: 731467
Sprawy z zakresu szkód na mieniu i klienci Premium
Kapitał zakładowy: 200 000 zł
KANCELARIA PIONIER PREMIUM
Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 42-700 Lubliniec
E-mail: biuro@kancelaria-pionier.pl
Telefon: +48 34 356 21 26
Faks: +48 34 356 21 26
NIP: 5751777884    REGON: 241047578
Sprawy z zakresu szkód majątkowych - klienci Premium