Zwrot kosztów leczenia
Jeżeli po wypadku pojawiają się koszty związane z zakupem lekarstw, środków opatrunkowych lub sprzętu medycznego konieczne jest zachowanie faktur, rachunków lub chociaż paragonów. Ważne jest aby wydatki te były bezpośrednio powiązane z doznanymi urazami i nie budziły wątpliwości w zakresie zasadności ich powstania.
Poszkodowany może skorzystać z pomocy specjalistów i rehabilitantów w sektorze prywatnym - jeżeli czas oczekiwania na leczenie w sektorze publicznym jest wydłużony lub ośrodki publiczne mają gorsze uwarunkowania i możliwości w leczeniu danego schorzenia lub obrażeń.
Wszystkie dowody zakupów powinny być dokładnie opisane i podparte stosownymi dowodami.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kliniki rehabilitacyjnej Modern-Rech.
RODZAJE ROSZCZEŃ
SZKODY NA OSOBIE