Renta na zwiększone potrzeby
W przypadku stale ponoszonych kosztów leczenia lub rehabilitacji poszkodowany może dochodzić renty na zwiększone potrzeby.
Renta ta może ulegać waloryzacji na przestrzeni lat uzależnionej od postępów w leczeniu.
Koszta ponoszonej opieki osoby trzeciej oraz stosowania odpowiedniej diety również wchodzą w zakres renty na zwiąkszone potrzeby.
Uzyskujemy świadczenia odszkodowawcze za wypadki do 20 lat wstecz.
RODZAJE ROSZCZEŃ
SZKODY NA OSOBIE