Asystent uszczerbku na zdrowiu

Urazy twarzy
Często w wyniku wypadku dochodzi do urazów twarzy takich jak złamanie nosa, złamanie kości twarzy, uszkodzenia zębów, rany, stłuczenia i otarcia.
W zależności od rodzaju urazu, w wyniku wypadku osoba poszkodowana może mieć poważne problemy z oddychaniem zwłaszcza gdy uszkodzeniu uległy narządy odpowiadające za wentylację.

Ponadto, głębokie rany lub złamania mogą w dużym stopniu oszpecić osobę poszkodowaną i niejednokrotnie konieczna jest pomoc chirurgów plastycznych.

ZOBACZ PDF
Uraz głowy
Bardzo częstymi urazami powypadkowymi są urazy głowy. Uszkodzenie mózgu w wyniku działania ciała obcego jakim jest na przykład odłamek kostny czaszki lub w wyniku działania sił zewnętrznych może prowadzić do obustronnego uszkodzenia tkanki nerwowej – zarówno w miejscu powstania urazu, jak i po stronie przeciwnej. Uszkodzeniu tkanki nerwowej często towarzyszy również uszkodzenie naczyń krwionośnych oraz opon rdzeniowo-mózgowych.

Zaburzenia czynności życiowych, świadomości i pamięci, koordynacji ruchowej oraz inne objawy neurologiczne mogą świadczyć o niedokrwieniu, powstaniu krwiaków lub obrzęku mózgu.

W przypadku wstrząśnienia mózgu najczęstszym objawem jest krótkotrwała utrata przytomności z zaburzeniami pamięci w odniesieniu do momentu powstania urazu. Ze względu na ryzyko niedotlenienia, a tym samym pogłębienia urazu konieczna jest natychmiastowa pomoc specjalistyczna oraz dokładna diagnostyka.

ZOBACZ PDF
Uszkodzenia narządu wzroku
Uraz oka może być bezpośrednim następstwem urazu głowy, jednak może nastąpić również w wyniku bezpośredniego działania szkodliwych czynników na oczy. Uraz oka może być efektem wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy a nawet zwykłego potknięcia bądź poślizgnięcia.

Do możliwych urazów oka należy porażenie nastawności, lub inaczej - porażenie akomodacji oka. Trzeba jednak pamiętać, że przy dochodzeniu odszkodowania z tego tytułu musi zaistnieć konieczność odpowiedniej diagnozy w kierunku właściwego ustalenia uszkodzenia narządu wzroku.

ZOBACZ PDF
Utrata zmysłów smaku, powonienia oraz słuchu
Utrata zmysłu smaku, powonienia lub słuchu są dość częstym następstwem wypadków komunikacyjnych. Mogą być bezpośrednio związane z urazami głowy, uszkodzeniem nerwów odpowiadających za smak i zapach a nawet z uszkodzeniem mózgu. Nierzadkie są wypadki, kiedy utrata zmysłów to efekt błędu lekarskiego.

Utrata smaku może prowadzić do wtórnego niedoboru pokarmowego. Diagnoza zaburzenia bądź utraty smaku jest bardzo trudna, wymaga specjalistycznych badań. Konieczny jest natychmiastowy kontakt z lekarzem w celu diagnozy.

Utrata zmysłu węchu bądź powonienia – inaczej anosmia – to dolegliwość uciążliwa i możliwa do spowodowania szeregiem czynników. Najczęściej są to wypadki komunikacyjne bądź błędy lekarskie.

ZOBACZ PDF
Urazy szyi
Częstym urazem powstałym w wyniku wypadku komunikacyjnego jest uraz kręgów szyjnych, który powoduje ogromny ból, ograniczenie ruchomości i ogólny dyskomfort. W większości przypadków poszkodowany musi nosić kołnierz ortopedyczny i nie jest zdolny do pracy. Leki, które są konieczne aby uśmierzyć ból negatywnie wpływają na kondycję psychofizyczną poszkodowanego.
Długość rekonwalescencji oraz wysokość odszkodowania zależą od rodzaju urazu i indywidualnej regeneracji organizmu.

ZOBACZ PDF
Uraz klatki piersiowej
Urazy klatki piersiowej to najczęstszy skutek wypadków komunikacyjnych – występują w ok. 75% takich zdarzeń. Uszkodzenia w obrębie klatki piersiowej są bardzo groźne dla życia oraz zdrowia.

Do pourazowego zgonu dochodzi w średnio 20% przypadków - przy takich obrażeniach zagrożone są tak ważne narządy jak chociażby serce czy płuca. Najczęstszymi konsekwencjami są złamania żeber czy stłuczenia płuca.

Natomiast wśród najpoważniejszych znajdują się ostre uszkodzenia aorty. Warto zaznaczyć, że urazy klatki piersiowej mogą mieć poważne konsekwencje również na funkcjonowanie narządów: przełyku, przepony czy rdzenia kręgowego, mimo, że pozornie nie ma związku pomiędzy tymi narządami a klatką piersiową.

ZOBACZ PDF
Uraz brzucha i narządów wewnętrznych
Urazy brzucha to poważne obrażenia, stanowiące duże zagrożenie dla życia oraz zdrowia poszkodowanego.

Do urazów takich dochodzi na skutek m.in. gwałtownego uderzenia w powłoki brzuszne, upadku z dużej wysokości.

Mogą spowodować uszkodzenia powłok jamy brzusznej a także doprowadzić do uszkodzenia narządów wewnętrznych. Poważne obrażenia narządów brzucha i jego okolic mogą mieć przykre konsekwencje oraz długotrwałe następstwa.

ZOBACZ PDF
Układ moczowy
Urazy narządów układu moczowego to najczęściej efekt urazów brzucha lub obrażeń w obrębie miednicy.

Są to urazy najczęstsze spośród tzw. urazów przestrzeni zaotrzewnowej. Statystycznie równie często zdarzają się obrażenia górnej części układu moczowego (są to urazy nerek, moczowodów, pęcherza moczowego) jak i części dolnej (urazy cewki moczowej, narządów krocza).

ZOBACZ PDF
Uraz kręgosłupa/ Złamanie kręgosłupa/ Skręcenie kręgosłupa
Częstym urazem powypadkowym jest pęknięcie lub złamanie kręgosłupa. Dodatkowym obciążeniem dla organizmu po takim urazie jest ucisk na nerwy, który może spowodować całkowity lub częściowy niedowład kończyn. Osoby po wypadkach, które doznały takiego urazu wymagają długiej i bardzo kosztownej rekonwalescencji. Jeżeli złamanie może być całkowicie wyleczone często konieczna jest ryzykowna operacja.

Nawet lżejsze urazy kręgosłupa i pleców wymagają unieruchomienia w gorsecie ortopedycznym i uniemożliwiają swobodne poruszanie się przez bardzo długi okres czasu. Należy pamiętać, że u większości osób, które doznały złamania kręgosłupa występuje tak zwany zespół pourazowy, któremu towarzyszą bóle i zawroty głowy, zaburzenia pamięci, nudności i wymioty, zaburzenia wzroku, nerwowość.

ZOBACZ PDF
Uraz ręki/Złamanie ręki
W wyniku wypadku może dojść do złamania, zwichnięcia lub skręcenia ręki. Uraz taki jest bardzo bolesny i w zależności od stopnia uszkodzenia kończyny rekonwalescencja może trwać od kilku miesięcy nawet do kilku lat.

Jeżeli doszło do skomplikowanego złamania na przykład złamania wieloodłamowego, złamania otwartego, złamania z uszkodzeniem ścięgien lub nerwów często konieczna jest operacja repozycji (nastawienia) złamanych kości i ich połączenia materiałem zespalającym płytki, śruby) lub połączenia przerwanych ścięgien i nerwów.

ZOBACZ PDF
Uraz biodra/miednicy
Powszechnie wiąże się wszelkie schorzenia biodra raczej ze zmianami reumatycznymi. Warto jednak pamiętać o tym, że również biodro jest narażone na poważne uszkodzenia oraz obrażenia w wyniku mechanicznego urazu.

Ciężka praca fizyczna czy nawet zwykły upadek mogą doprowadzić do złamania szyjki kości udowej, zwichnięcia stawu biodrowego, czy złamania trzonu kości udowej. Ból w okolicy stawu biodrowego może być również efektem naderwania mięśnia. Urazy biodra wymagają długotrwałego leczenia.

ZOBACZ PDF
Uraz nogi/ Złamanie nogi/ Zwichnięcie nogi/ Uraz kolana/ Uraz kostki
Często w wyniku wypadku dochodzi do urazu kończyn dolnych.

Złamania kończyn dolnych możemy podzielić ze względu na ich miejsce powstania na złamania kości udowej, złamania kolana, złamania kości strzałkowej, złamania kości piszczelowej, złamania kostki, złamania kości śródstopia, złamania palców.

W zależności czy są to złamania proste czy skomplikowane (np. złamania otwarte, złamania z odłamami itp) proces leczenia może trwać od kilku tygodni nawet do kilku lat.

ZOBACZ PDF
Amputacja kończyny
Amputacja to zabieg polegający na usunięciu narządu lub jego części. Niejednokrotnie w wyniku poważniejszych wypadków dochodzi do ciężkich urazów kończyn dolnych bądź górnych.

W przypadku ciężkich obrażeń może nastąpić amputacja kończyny - by zapewnić poszkodowanemu godziwe funkcjonowanie niezbędne jest odpowiednie oprotezowanie.

ZOBACZ PDF
Uzyskujemy świadczenia odszkodowawcze za wypadki
do 20 lat wstecz.

15

Lat na rynku

20

świadczenia odszkodowawcze za wypadki do 20 lat wstecz