Odzyskiwanie opłat likwidacyjnych z polisolokaty
Polisolokata (inaczej nazywana polisą lokacyjną) jest pewnego rodzaju połączeniem lokaty oszczędnościowej z polisą na życie. Klient wpłaca pieniądze na specjalne konto i po pewnym czasie uzyskuje je z powrotem wraz dodatkowo naliczonym zyskiem. Sęk tkwi w tym, że osoba zakładająca polisolokatę podpisuje umowę z firmą ubezpieczeniową, a nie z bankiem.
Wysokie opłaty likwidacyjne (zmniejszone świadczenia wykupu) nakładane przez ubezpieczycieli na klientów wycofujących przed terminem pieniądze z polisy inwestycyjnej są niedozwolone. Dla osób, które zdecydowały się na wcześniejsze rozwiązanie umowy, potrącenie części posiadanych aktywów jako opłaty likwidacyjnej wcale nie musi oznaczać, iż owe środki zostały utracone bezpowrotnie.
Firmy ubezpieczeniowe oferujące feralne polisy wpisywały do umów wiele klauzul niekorzystnych dla klienta, które miały na celu pozbawienie go środków w razie przedwczesnej wypłaty. Niejasne zapisy dotyczące inwestowania pozwalały ubezpieczycielom manipulować wartością wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych zakupionych za pieniądze klientów.
W zakresie naszej pomocy zapewniamy:
✔ bezpłatną analizę sprawy
✔ pomoc w gromadzeniu dokumentacji
✔ weryfikację wszystkich roszczeń
✔ uzyskanie odszkodowania adekwatnego do powstałej szkody
✔ brak opłat w przypadku zakończenia sprawy bez wypłaty odszkodowania
✔ dochodzenie roszczeń na drodze przedsądowej i sądowej poprzez zapewnienie profesjonalnego pełnomocnika
W sądach zapadło już wiele wyroków, na podstawie których ubezpieczyciele zostali zobowiązani do zapłaty wcześniej pobranych opłat likwidacyjnych. Pomożemy dochodzić Państwa praw na drodze sądowej.
Roszczenia odszkodowawcze wbrew powszechnej opinii nie dotyczą tylko i wyłącznie sytuacji, w których powstała szkoda ma charakter osobowy bądź majątkowy. Żądanie odszkodowania nie jest ograniczone tylko i wyłącznie do wypadków komunikacyjnych czy wypadków przy pracy. Przepisy kodeksu cywilnego są skonstruowane w ten sposób, że zezwalają na interpretowanie bardzo wielu sytuacji, jako takich, które pozwalają na żądanie odszkodowania.
Kancelaria PIONIER pomaga w sytuacjach, gdy ubezpieczyciel pobrał od Państwa opłaty w związku z wcześniejszym zakończeniem polisy inwestycyjnej.