Zadośćuczynienie po śmierci
W przypadku śmierci osoby bliskiej w wyniku wypadku istnieje możliwość ubiegania się o zadośćuczynienie.
Osobom bliskim należy się pieniężna rekompensata, której wysokość zależy od stopnia pokrewieństwa, relacji w rodzinie, zamieszkiwania we wspólnym gospodarstwie domowym, stopnia zażyłości ze zmarłym oraz późniejszych następstw w życiu codziennym osoby pośrednio pokrzywdzonej
Również w przypadku kiedy osoba zmarła nie żyła w związku małżeńskim lecz w związku partnerskim istnieje możliwość dochodzenia o zadośćuczynienie dla partnera jako osoby pośrednio pokrzywdzonej.
RODZAJE ROSZCZEŃ
ŚMIERĆ BLISKIEJ OSOBY