Stosowne odszkodowanie
Stosowne odszkodowanie są to szeroko pojęte majątkowe szkody często nie uchwytne lub trudne do wyliczenia prowadzące do znacznego pogorszenia sytuacji osoby najbliższej.
Pogorszenie sytuacji życiowej polega nie tylko na pogorszeniu obecnej sytuacji materialnej ale także na utracie realnej możliwości stabilizacji życiowej lub jej realnego polepszenia.
Chodzi tutaj o szeroko pojęty uszczerbek natury ekonomicznej występujący po stronie najbliższych po śmierci poszkodowanego (art. 446 § 3 Kodeksu cywilnego).
RODZAJE ROSZCZEŃ
ŚMIERĆ BLISKIEJ OSOBY