Renta
Wobec osób, których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i które za życia, zmarły wspierał stale i dobrowolnie finansowo, ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić comiesięczną rentę, mającą na celu uzupełnienie dochodu osób uprawnionych.
Renta wypłacana przez ubezpieczyciela uzależniona jest od renty uzyskanej z zakładu ubezpieczeń społecznych oraz od dochodów uzyskiwanych przez zmarłego za życia. Otrzymanie należnego świadczenia może jednak nie być proste. Jeśli znalazłeś się w takiej sytuacji i chcesz uniknąć niepotrzebnych problemów, kancelaria PIONIER to bardzo dobry wybór. Renta po śmierci osoby z obowiązkiem alimentacyjnym to świadczenie, które Ci się należy, jeśli spełniasz określone warunki.

Renta po śmierci osoby z obowiązkiem alimentacyjnym z pomocą specjalistów kancelarii PIONIER

Renta po śmierci osoby z obowiązkiem alimentacyjnym zabezpieczy sytuację materialną. To oznacza, że jeśli Ci przysługuje, niewątpliwie warto się o nią postarać. Aby zmniejszyć związany z tym stres, skorzystaj z pomocy naszej kancelarii. Współpracujemy z doświadczonymi prawnika i radcami prawnymi, którzy posiadają w obszarze tego rodzaju świadczeń ogromną wiedzę. Na koncie mają niejedną wygraną sprawę. Gwarantujemy bezpłatną analizę Twojej sytuacji. W przystępny sposób wyjaśnimy wszystkie zawiłości. Zgłaszając się do nas, możesz liczyć na indywidualne, w pełni profesjonalne podejście.
Niekorzystnym zjawiskiem społecznym jest oficjalnie wykazywanie mniejszych dochodów od rzeczywistych i w związku z tym ustalenie należycie wysokiej renty jest utrudnione.
RODZAJE ROSZCZEŃ
ŚMIERĆ BLISKIEJ OSOBY