Koszta pogrzebu
Osoba z rodziny poszkodowanego, która poniosła koszta pogrzebu może żądać zwrotu kosztów związanych z pochówkiem w skład którego wchodzi stypa, ceremonia pogrzebowa, opłaty administracyjne, zwyczajowe, postawienie pomnika oraz wszelkie inne koszta związane z pogrzebem.
Koszty związane z pogrzebem oraz wykonaniem pomnika powinny być odpowiednio udokumentowane i przedstawione w towarzystwie ubezpieczeń.
Jeśli chodzi o zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, to dotyczy ich art. 446 § 1 k.c.
Zgodnie z brzmieniem art. 446 § 1 k.c., jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego,
zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.
Tak uznał Sąd Okregowy w Poznaniu w wyroku z dnia 09.07.2009, sygn. akt XII C 1063/08
RODZAJE ROSZCZEŃ
ŚMIERĆ BLISKIEJ OSOBY