Zadośćuczynienie po śmierci

W przypadku śmierci osoby bliskiej w wyniku wypadku istnieje możliwość ubiegania się o zadośćuczynienie.

Osobom bliskim należy się pieniężna rekompensata, której wysokość zależy od stopnia pokrewieństwa, relacji w rodzinie, zamieszkiwania we wspólnym gospodarstwie domowym, stopnia zażyłości ze zmarłym oraz późniejszych następstw w życiu codziennym osoby pośrednio pokrzywdzonej

Również w przypadku kiedy osoba zmarła nie żyła w związku małżeńskim lecz w związku partnerskim istnieje możliwość dochodzenia o zadośćuczynienie dla partnera jako osoby pośrednio pokrzywdzonej.

 Chcesz się dowiedzieć, czy Twój wypadek kwalifikuje się do uzyskania  odszkodowania?

Jeszcze dziś skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy i skontaktuj się z nami!

Uzyskujemy świadczenia odszkodowawcze za wypadki do 20 lat wstecz.


  

Współpracujemy z:

Berg & Mazurek