Rodzaje roszczeń

Renta na zwiększone potrzeby

W przypadku stale ponoszonych kosztów leczenia lub rehabilitacji poszkodowany może dochodzić renty na zwiększone potrzeby.

Renta ta może ulegać waloryzacji na przestrzeni lat uzależnionej od postępów w leczeniu.

Koszta ponoszonej opieki osoby trzeciej oraz stosowania odpowiedniej diety również wchodzą w zakres renty na zwiąkszone potrzeby.

 Chcesz się dowiedzieć, czy Twój wypadek kwalifikuje się do uzyskania  odszkodowania?

Jeszcze dziś skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy i skontaktuj się z nami!

Uzyskujemy świadczenia odszkodowawcze za wypadki do 20 lat wstecz.


  

Współpracujemy z:

Berg & Mazurek