Rodzaje roszczeń

Renta uzupełniająca

W przypadku niemożliwości kontynuowania pracy w wyuczonym zawodzie poszkodowany może dochodzić renty stanowiącej wyrównanie zarobków uzyskiwanych przed wypadkiem. Renta ta obliczana jest w stosunku do rzeczywistych dochodów uzyskiwanych przed wypadkiem jak również hipotetycznych, które mógłby uzyskiwać w przyszłości gdyby do wypadku nie doszło.

Istnieje możliwość kapitalizacji renty, jeśli istnieje możliwość by przystosować osobę poszkodowaną do wykonywania nowego zawodu a on sam wyraża wolę kapitalizacji renty.

 

 Chcesz się dowiedzieć, czy Twój wypadek kwalifikuje się do uzyskania  odszkodowania?

Jeszcze dziś skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy i skontaktuj się z nami!

Uzyskujemy świadczenia odszkodowawcze za wypadki do 20 lat wstecz.


  

Współpracujemy z:

Berg & Mazurek