Odszkodowanie za utracone dochody

W przypadku odniesionych obrażeń ciała i kontunuowanej w związku z tym rekonwalescencji poszkodowany otrzymuje wynagrodzenie w mniejszym wymiarze. Utracony dochód jest jednym ze świadczeń o którego zwrot może wystąpić poszkodowany do towarzystwa ubezpieczeniowego z powodu braku możliwości wykonywania pracy.

Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą w należyty sposób musi dowieść, że w związku z zaistniałym zdarzeniem utraciła dochód lub dochody uległy zmniejszeniu.

Udokumentowanie wysokości utraconych dochodów i obliczenie ich wartości wymaga wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów oraz dokładnego oszacowania możliwych do uzyskania zarobków w okresie rekonwalescencji po wypadku.

 Chcesz się dowiedzieć, czy Twój wypadek kwalifikuje się do uzyskania  odszkodowania?

Jeszcze dziś skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy i skontaktuj się z nami!

Uzyskujemy świadczenia odszkodowawcze za wypadki do 20 lat wstecz.


  

Współpracujemy z:

Berg & Mazurek