Stosowne odszkodowanie

Stosowne odszkodowanie są to szeroko pojęte majątkowe szkody często nie uchwytne lub trudne do wyliczenia prowadzące do znacznego pogorszenia sytuacji osoby najbliższej.

Pogorszenie sytuacji życiowej polega nie tylko na pogorszeniu obecnej sytuacji materialnej ale także na utracie realnej możliwosci stabilizacji życiowej lub jej realnego polepszenia.

 Chcesz się dowiedzieć, czy Twój wypadek kwalifikuje się do uzyskania  odszkodowania?

Jeszcze dziś skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy i skontaktuj się z nami!

Uzyskujemy świadczenia odszkodowawcze za wypadki do 20 lat wstecz.


  

Współpracujemy z:

Berg & Mazurek