Nasi partnerzy
Moc Pomocy Fundacji
Fundacja Moc Pomocy to dzieło dwóch przyjaciół, którzy od wielu lat pracują na rzecz pomocy i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Ich wspólnym marzeniem było założenie całkowicie niezależnej organizacji, która będzie niosła bezinteresowną pomoc dla osób po urazach lub ciężkiej chorobie niezależnie od przyczyny niepełnosprawności. To marzenie zrealizowało się w lutym 2019 roku.
To właśnie wtedy z inicjatywy Rafała Mikołajczyka i Bartosza Kaczmarka powstała ogólnopolska Fundacja Moc Pomocy. Chociaż siedziba Fundacji mieści się w stolicy Dolnego Śląska, we Wrocławiu, to pomocą otaczani są beneficjanci w całej Polsce.
Więcej informacji o fundacji
Fundacja Moc Pomocy jest ogólnopolską fundacją, która powstała w lutym 2019 roku z inicjatywy Rafała Mikołajczyka i Bartosza Kaczmarka. Pracują ze sobą od kilku lat i mają misję, by aktywizować osoby niepełnosprawne. Codziennie ktoś ulega wypadkowi i staje się osobą niepełnosprawną. Potrzebuje wsparcia, pomocy w zapewnieniu rehabilitacji, zorganizowaniu środków finansowych, odpowiedniego sprzętu, pomocy prawnej, aby odnaleźć się w nowej i trudnej sytuacji. Naszą misją jest kompleksowa pomoc osobom po urazach i poważnych zachorowaniach. Uświadomienie ludziom ich możliwości i potencjału pomimo niepełnosprawności jest głównym zadaniem Fundacji. Fundacja Moc Pomocy wyzwala mnóstwo pozytywnej energii i determinacji do zmiany swojego życia. Fundacja pomaga, aktywizuje i łączy ludzi.

Komu możemy pomóc Podopiecznym Fundacji Moc Pomocy może zostać każda osoba niezależnie od wieku, która na skutek urazu lub ciężkiego zachorowania stała się osobą trwale niepełnosprawną. Fundacja skupia swoje działania głównie na osobach po urazie rdzenia kręgowego, amputacjach kończyn i urazachmózgowych.

Kilka słów o założycielach Fundacji Moc Pomocy Rafał od 16 lat porusza się na wózku po wypadku, któremu uległ w 2004 r. (uraz rdzenia kręgowego). Ukończył wydział prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest energicznym i pozytywnym człowiekiem. Zaangażowany w projekty społeczne na rzecz osób niepełnosprawnych. Mówca motywacyjny. Jest reprezentantem kraju w parakolarstwie i ma już na swoim koncie kilka sukcesów międzynarodowych. Wielokrotny Mistrz Polski, Zwycięzca Pucharu Europy, Zwycięzca Pucharu Świata.

Bartosz również jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a dodatkowo – Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od kilku lat pracuje jako Menadżer Rehabilitacji organizując proces powrotu do sprawności i środki na rehabilitację. Jest kreatywnym i bardzo pracowitym człowiekiem, który przez wiele lat zbierał doświadczenie pomagając osobom niepełnosprawnym w powrocie do życia.

Jak zostać podopiecznym fundacji Żeby stać się naszym podopiecznym wystarczy ze strony fundacji https://www.fundacjamocpomocy.pl/chce-zostac-podopiecznym/ pobrać druk porozumienia i przesłać na adres korespondencyjny biura:

Fundacja Moc Pomocy
Ul. Litewska 2 lok. 68
51-354 Wrocław
Rehacompleks
We współpracy ze specjalistami z firmy Rehacompleks zapewniamy dla osób, które doznały najpoważniejszych obrażeń kompleksową organizację procesu powrotu do sprawności. Nad całością tego procesu czuwa dyplomowany Menadżer Rehabilitacji. Na jaką pomoc możesz liczyć?
Przede wszystkim na bezpośrednim spotkaniu Menadżer Rehabilitacji oceni Twoje potrzeby związane z obecnym stanem sprawności. Oceni w jakim środowisku funkcjonujesz i jakie bariery nie pozwalają na powrót do normalnego funkcjonowania. Wspólnie z Tobą ustali indywidualny plan działania, który będzie realizowany w kolejnych tygodniach i miesiącach.
Więcej informacji o fundacji
Wiedza, którą dysponuje Menadżer Rehabilitacji pozwala również na wskazanie źródeł finansowania potrzeb klienta oraz ustalenia o jakie świadczenia może się ubiegać i do jakich instytucji powinien złożyć odpowiednie dokumenty.

Menadżer Rehabilitacji pomoże także w organizacji rehabilitacji, dzięki której szybciej wrócisz do zdrowia. W twoim imieniu wystąpi do wybranych ośrodków rehabilitacyjnych i ustali ze specjalistami jak będzie wyglądała Twoja rehabilitacja.

Menadżer Rehabilitacji może doradzić w doborze właściwego sprzętu niezbędnego do dalszego funkcjonowania – czy to będzie orteza, nowoczesna proteza czy też aktywny wózek, klient może być pewien, że dzięki temu powrót do sprawności będzie znacznie łatwiejszy. Specjalista podpowie również w jaki sposób dostosować mieszkanie, żeby jego poszczególne elementy wspierały funkcjonowanie klienta a nie były przeszkodą. Doradzi również jak poradzić sobie z barierami architektonicznymi na zewnątrz mieszkania i budynku, takimi jak brak windy czy schody przed blokiem.

Jednym z kluczowych elementów niezależności jest mobilność – dojazd na studia, do pracy, na rehabilitację czy też na spotkanie ze znajomymi wymaga ciągłego przemieszczania się. Niepełnosprawność nie może być w tym przeszkodą, dlatego Menadżer Rehabilitacji doradzi również jakie elementy zamontować w samochodzie żeby jego prowadzenie było bezproblemowe.
Po Urazie Rdzenia
Kreujemy bardziej przyjazną rzeczywistość, podnosimy komfort życia, pokazujemy, że można!
Celem Programu Po Urazie Rdzenia jest wielopłaszczyznowe wsparcie osób po urazach rdzenia kręgowego w powrocie do możliwie największej sprawności i aktywności społeczno-zawodowej poprzez organizację rehabilitacji, edukację, konsultacje ze specjalistami oraz pozyskanie funduszy na zakup zaopatrzenia ortopedycznego.
Więcej informacji o fundacji
Udział w projekcie mogą wziąć mieszkańcy całej Polski – zarówno osoby niesamodzielne, u których uraz rdzenia nastąpił nie później niż 5 lat od momentu przystąpienia do projektu, jak i samodzielne, które swoją wiedzą i doświadczeniem chciałyby podzielić się z innymi, potrzebującymi wsparcia i motywacji do dalszego leczenia, w ramach projektu Asystentów Wsparcia.

Zakres wsparcia Programu Po Urazie Rdzenia:

Wsparcie Managera Rehabilitacji Na podstawie rozmowy oraz analizy sytuacji, w której się znajdujesz, Manager Rehabilitacji oceni Twoje predyspozycje oraz potrzeby związane z obecnym stanem sprawności. Wyznaczy cele oraz ustali dopasowany do Twoich możliwości indywidualny plan ich realizacji. Będzie Twoim osobistym mentorem na drodze powrotu do samodzielności.

Pozyskanie funduszy Fundacja Moc Pomocy wesprze Cię w zgromadzeniu niezbędnych środków finansowych – zarówno na potrzeby związane z leczeniem i rehabilitacją, jak i zakupem odpowiedniego sprzętu ortopedycznego, dostosowaniem mieszkania i samochodu, a także przekwalifikowaniem zawodowym. Ponadto podpowiemy Ci, z jakich form pomocy ze środków publicznych możesz skorzystać, oraz w jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie.

Rehabilitacja Intensywna, ale dopasowana do Twojego stanu zdrowia oraz możliwości fizycznych rehabilitacja to pierwszy krok do samodzielności. Podpowiemy Ci, które placówki specjalizują się w rehabilitacji osób po urazie rdzenia oraz są efektywne w swoim działaniu. Otrzymasz od nas pełne wsparcie w organizacji Twojej rehabilitacji.

Konsultacje ze specjalistami Skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z lekarzami specjalizacji neurochirurg i urolog, a w przypadku wystąpienia odleżyn – specjalistą leczenia ran przewlekłych. Jeżeli poczujesz potrzebę rozmowy z psychologiem (a bardzo Cię do tego zachęcamy!), weźmiesz udział w spotkaniu online. Doświadczony w pracy z osobami z niepełnosprawnością psycholog pomoże Ci w akceptacji nowych okoliczności oraz zmotywuje do pracy nad sobą.

Pomoc w doborze zaopatrzenia W oparciu o Twoje potrzeby, doradzimy Ci w doborze właściwego sprzętu niezbędnego do samodzielnego funkcjonowania – wózek tymczasowy czy aktywny? Podpowiemy! Możesz być pewien, że dzięki odpowiedniemu zaopatrzeniu ortopedycznemu powrót do sprawności będzie znacznie łatwiejszy.

Likwidacja barier Doradzimy Ci, w jaki sposób dostosować mieszkanie, żeby jego poszczególne elementy wspierały Twoje funkcjonowanie. Podpowiemy, jak poradzić sobie z barierami architektonicznymi na zewnątrz mieszkania i budynku, takimi jak brak windy czy schody przed blokiem. Ponadto otrzymasz od nas wskazówki dot. dostosowania samochodu do własnych potrzeb, aby jego prowadzenie było bezpieczne i wygodne.

Doradztwo zawodowe Dzięki współpracującym doradcom zawodowym, ułatwimy Ci powrót do aktywności zawodowej. Będziesz mógł wziąć udział w podnoszących kwalifikacje szkoleniach, zyskując szansę na pracę adekwatną do Twoich możliwości. Nad powrotem do aktywności zawodowej będziemy pracować już na etapie rehabilitacji. Wszystko zgodnie z Twoimi predyspozycjami oraz stanem zdrowia.
Po Amputacji
Wszechstronne wsparcie osób po amputacjach. Pomagamy pokonywać granice, osiągać kolejne cele, kreować bardziej przyjazną rzeczywistość.
Do amputacji dochodzi najczęściej z powodu rozległej martwicy tkanek, wywołanej chorobami naczyniowymi oraz metabolicznymi. Tych ostatnich (spowodowanych cukrzycą i jej powikłaniami), z roku na rok przybywa. Tym samym zwiększa się liczba osób, które potrzebują wsparcia w procesie odzyskania możliwie największej sprawności. Dotyczy to nie tylko pomocy w kontekście fizycznym, ale i z zakresu psychotraumatologii, bo amputacja to wstrząsające wydarzenie w życiu, które ingeruje w cały organizm człowieka. Dlatego efektywność w powrocie do zdrowia może zapewnić tylko kompleksowe działanie i jednoczesna współpraca ze specjalistami z dziedzin fizjoterapii, ortopedii, czy protetyki.
Więcej informacji o fundacji
Proces powrotu do zdrowia jest skomplikowany i wymaga od pacjenta bardzo wiele samozaparcia, chęci do współpracy oraz wcześniejszej organizacji. Aby w jak największym stopniu odciążyć osoby z odjętą kończyną, powstał program Po Amputacji. Kierowany jest on do pacjentów po amputacji kończyn, niezależnie od jej przyczyny (mogą to być na przykład: powikłania powstałe w wyniku chorób przewlekłych, zdarzenia losowe, urazy, nowotwory wady wrodzone, w tym braki i niedorozwoje kończyn dolnych i górnych).

Celem programu Po Amputacji jest więc dostarczanie konkretnej wiedzy na temat postępowania po operacji odjęcia kończyny, przygotowanie do zaprotezowania poprzez właściwe postępowanie z kikutem oraz odpowiednią rehabilitację, umożliwienie odbycia bezpłatnych konsultacji protetycznych, prawnych, psychologicznych oraz wsparcie przy pozyskaniu środków finansowych na zakup dobrej jakości protezy lub rehabilitację.

Właściwe wsparcie może zmienić wszystko, dlatego pomagamy naszym podopiecznym na wszystkich etapach powrotu do pełnej aktywności. Wierzymy, że odpowiednio pokierowane działania są w stanie zmienić rzeczywistość osób po amputacji w pomocną i przyjazną. Program Po Amputacji to bezpłatne konsultacje psychologiczne, prawne, protetyczne pod opieką Managera Rehabilitacji oraz wsparcie Fundacji Moc Pomocy. Główne filary oferowanego przez nas wsparcia to:

Opieka Managera Rehabilitacji Zapewniamy stałą opiekę Menadżera Rehabilitacji, który po przeprowadzonym wywiadzie z pacjentem ustala potrzeby i wskazuje źródła pozyskania środków na ich realizację. Dla każdego uczestnika przygotowywany jest Indywidualny Plan Działania.

Finansowanie Beneficjenci programu stają się jednocześnie podopiecznymi Fundacji Moc Pomocy. Oznacza to, że mają zagwarantowane wsparcie przy pozyskaniu funduszy na zakup dobrej jakości protezy bądź rehabilitację.

Wsparcie psychologiczne Utrata kończyny to niezwykle traumatyczne przeżycie, które trzeba zrozumieć i zaakceptować. Osoby po amputacji potrzebują rozmowy oraz czasu na przystosowanie się do nowych warunków życia. Dlatego w ramach programu zapewniamy wsparcie psychologów z Instytutu Terapii Poznawczo Behawioralnej, którzy pomogą uporać się z traumą oraz przejść przez jej etapy aż do momentu akceptacji nowych okoliczności.

Rehabilitacja Zapewniamy przygotowanie Indywidualnego Planu Rehabilitacji oraz możliwość odbycia turnusu rehabilitacyjnego. Jego celem jest przygotowanie kończyny do zaprotezowania lub nauka prawidłowego chodu w posiadanej już protezie.

Konsultacje protetyczne Dzięki partnerskiej współpracy z firmą Orto-Pes - producentem i wykonawcą protez kończyn, osoby po amputacji mogą otrzymać m.in. bezpłatną konsultację protetyczną oraz edukacyjną, związaną z odpowiednim przygotowaniem do zaprotezowania.
Górnośląskie Centrum Neurorehabilitacji i Fizjoterapii Dysfunkcji Narządu Ruchu "MODERN-REH"
http://www.modernreh.pl
Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki TriVita
http://www.trivita.pl