Społeczna Odpowiedzialność w Kancelarii Pionier
Wstęp do Strategii CSR
Nasza działalność biznesowa stanowi istotny wkład do rozwoju polskiej gospodarki i społeczeństwa. Poprzez prowadzenie naszej działalności prawnej, zapewniamy bezpieczeństwo i wsparcie osobą, które doświadczyły tragicznych przejść w życiu. Prowadzimy sprawy o dochodzenie roszczeń zarówno w szkodach osobowych jak i majątkowych, włączając do swojej oferty możliwość wsparcia społecznego naszego klienta. W ten sposób bezpośrednio i pośrednio wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy wybranych gałęzi gospodarki oraz zapewniamy komfort życia klientom indywidualnym.
Jako kancelaria jesteśmy świadomi swojego oddziaływania na otoczenie, a kwestie odpowiedzialności społecznej są zakorzenione w naszym systemie wartości. Prowadzimy działalność biznesową, mając na uwadze oczekiwania naszych interesariuszy. Zobowiązujemy się do spełniania najwyższych standardów w zakresie przejrzystej kultury organizacyjnej, relacji z pracownikami i klientami, prospołecznej postawy, a także działań na rzecz ochrony środowiska.
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić równe traktowanie w zatrudnieniu, przeciwdziałamy dyskryminacji i mobbingowi, respektując lokalne uwarunkowania kulturowe i religijne w krajach, w których pracujemy.
Strategia CSR a strategia biznesowa
Kierunki biznesowego rozwoju Kancelarii PIONIER kładą nacisk na szereg zagadnień, które ściśle wiążą się z ideą zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.

Strategia CSR wzmacnia synergię pomiędzy celami biznesowymi a CSR poprzez przedstawianie kierunków rozwoju Kancelarii PIONIER z perspektywy odpowiedzialności społecznej.
Cele strategiczne
Dziekuję
Manager ds. CSR
Katarzyna Jagoda


tel: 532-798-566