Potrącenie przez tramwaj

W dniu 14.11.2010 r. doszło do wypadku komunikacyjnego na torowisku tramwajowym, gdzie nasz Klient został potrącony przez tramwaj. W wyniku zdarzenia doznał on obrażeń ciała w postaci urazu wielomiejscowego, urazu zmiażdżeniowego kończyny dolnej lewej z olbrzymią raną szarpaną uda lewego oraz ubytkiem tkanek miękkich wymagających leczenia chirurgicznego wraz z przeszczepami skóry oraz hiperbarii tlenowej. Rozpoznano również złamanie miednicy wymagające zewnętrznej stabilizacji, rozejście spojenia łonowego, zwichnięcie prawego stawu krzyżowo-biodrowego, a także urazu gałki ocznej prawej z jej zaczerwienieniem.

Wyżej wymieniona sprawa została odrzucona przez dwie kancelarie odszkodowawcze ze względu na fakt, iż postępowanie zostało umorzone. Po przeanalizowaniu dostarczonej dokumentacji podjęliśmy się prowadzenia sprawy.

 

Na nasze zlecenie została sporządzona opinia z zakresu rekonstrukcji wypadków, która stanowiła priorytetowy dowód w sprawie.

Towarzystwo przyjęło odpowiedzialność i po negocjacjach udało się zawrzeć ugodę na łączną kwotę 200.000,00 zł.

 Chcesz się dowiedzieć, czy Twój wypadek kwalifikuje się do uzyskania  odszkodowania?

Jeszcze dziś skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy i skontaktuj się z nami!

Uzyskujemy świadczenia odszkodowawcze za wypadki do 20 lat wstecz.


 PIDIPO

 

Współpracujemy z:

Berg & Mazurek