• Warto Wybrać Kancelarię Pionier

  1. Bez opłat wstępnych
  2. Wynagrodzenie dla Kancelarii po uzyskaniu odszkodowania
  3. Pieniądze z Towarzystwa Ubezpieczeniowego przekazywane bezpośrednio na konto Klienta
  +Czytaj więcej
 • Nie idziemy na łatwiznę

  1. prowadzenie sprawy na etapie postępowania przedsądowego i na drodze sądowej przez zapewnienie profesjonalnego pełnomocnika w postaci adwokata lub radcy prawnego
  2. zawieranie ugody z ubezpieczycielem po uprzednio wyrażonej zgodzie przez Klienta
  3. pokrycie kosztów sądowych przez Kancelarie w przypadku procesu sądowego.
  +Czytaj więcej
 • Współpraca ze specjalistami

  1. konsultacja z biegłymi lekarzami w celu wykonania niezależnej opinii medycznej
  2. w sprawach szkód na majątku wykonywanie niezależnych ekspertyz przez rzeczoznawców
  3. koszta niezależnych ekspertyz pokrywa Kancelaria.
  +Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3

W dniu 20-01-2004r. na drodze krajowej nr 94 na trasie Rzeszów - Dębica doszło do wypadku samochodowego, podczas którego kierowca TIR-a najechał na prawidłowo poruszający się samochód, którym podróżowała pięcioosobowa rodzina:

 • małżeństwo,
 • ich 3 - letnie dziecko,
 • dziadkowie.


W związku z tragedią, osobami uprawnionymi do dochodzenia roszczeń byli dwaj uprawnieni (w wieku 21 i 23 lata), którzy stracili:

 • rodziców,
 • siostrę,
 • szwagra,
 • 3 -letniego siostrzeńca.

Na drodze polubownej GOTHAER S.A. wypłaciło na ich rzecz zadośćuczynienie:

 • po 40 tys. zł tytułem śmierci matki,
 • po 40 tys. zł tytułem śmierci ojca,
 • po 25 tys. zł tytułem śmierci siostry.
 • 5 tys. zł tytułem śmierci siostrzeńca (na rzecz jednego z nich, z uwagi na fakt, iż był ojcem chrzestnym dla zmarłego).

W wyniku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, złożonego pozwu i zawartej ugody sądowej poszkodowanym wypłacono dodatkowo zadośćuczynienie w kwotach:

 • po 110 tys. zł tytułem śmierci matki na rzecz każdego z synów,
 • po 110 tys. zł tytułem śmierci ojca na rzecz każdego z synów,
 • po 10 tys. zł tytułem śmierci siostry na rzecz każdego z braci,
 • po 10 tys. zł tytułem śmierci szwagra na rzecz każdego szwagra,
 • po 10 tys. zł tytułem śmierci siostrzeńca na rzecz każdego z wujków.

Reasumując na rzecz każdego z uprawnionych wypłacono łącznie zadośćuczynienie:

 • po 150 tys. zł tytułem śmierci matki
 • po 150 tys. zł tytułem śmierci ojca
 • po 35 tys. zł tytułem śmierci siostry
 • po 10 tys. zł tytułem śmierci szwagra
 • po 10 tys. zł tytułem śmierci siostrzeńca

Załączniki:

 Chcesz się dowiedzieć, czy Twój wypadek kwalifikuje się do uzyskania  odszkodowania?

Jeszcze dziś skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy i skontaktuj się z nami!

Uzyskujemy świadczenia odszkodowawcze za wypadki do 20 lat wstecz.


  

Współpracujemy z:

Berg & Mazurek