• Warto Wybrać Kancelarię Pionier

  1. Bez opłat wstępnych
  2. Wynagrodzenie dla Kancelarii po uzyskaniu odszkodowania
  3. Pieniądze z Towarzystwa Ubezpieczeniowego przekazywane bezpośrednio na konto Klienta
  +Czytaj więcej
 • Nie idziemy na łatwiznę

  1. prowadzenie sprawy na etapie postępowania przedsądowego i na drodze sądowej przez zapewnienie profesjonalnego pełnomocnika w postaci adwokata lub radcy prawnego
  2. zawieranie ugody z ubezpieczycielem po uprzednio wyrażonej zgodzie przez Klienta
  3. pokrycie kosztów sądowych przez Kancelarie w przypadku procesu sądowego.
  +Czytaj więcej
 • Współpraca ze specjalistami

  1. konsultacja z biegłymi lekarzami w celu wykonania niezależnej opinii medycznej
  2. w sprawach szkód na majątku wykonywanie niezależnych ekspertyz przez rzeczoznawców
  3. koszta niezależnych ekspertyz pokrywa Kancelaria.
  +Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3

W dniu 27-04-2014r. w Katowicach radiowóz policyjny wykonując manewr cofania nie zachował zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i potrącił idącą po przejściu dla pieszych kobietę, która wskutek doznanych obrażeń zmarła w Szpitalu. 

Tragicznie zmarła kobieta pozostawiła partnera życiowego, córkę, zięcia i wnuczkę.

Na etapie postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez Kancelarię Towarzystwo Ubezpieczeniowe przyznało:

 • partnerowi zmarłej kobiety 30.000 zł zadośćuczynienia, 10.000 zł odszkodowania,
 • córce 30.000 zł zadośćuczynienia, 10.000 zł odszkodowania,
 • wnuczce 5.000 zł zadośćuczynienia
 • zięciowi odmówiono całkowicie wypłaty jakichkolwiek świadczeń.

 
W wyniku wygranego procesu sądowego, Towarzystwo dokonało dopłaty:

 • partnerowi zmarłej kobiety 70.000 zł zadośćuczynienia oraz 54.800 odszkodowania,
 • córce 70.000 zł zadośćuczynienia, 10.000 zł odszkodowania,
 • wnuczce 15.000 zł zadośćuczynienia 
 • Sąd podzielił stanowisko Kancelarii opisane w pozwie sądowym i przyznał zięciowi 20.000 zł zadośćuczynienia.

Reasumując: 

 • Partner zmarłej otrzymał: 100 tys. zł zadośćuczynienia i 64.8 tys. zł odszkodowania,
 • Córka otrzymała: 100 tys. zł zadośćuczynienia i 20 tys. zł odszkodowania,
 • Wnuczka otrzymała: 20 tys. zł zadośćuczynienia,
 • Zięć otrzymał 20 tys. zadośćuczynienia.

Sprawa rozpatrywana była przez Sąd Okręgowy w Katowicach. Po złożonej apelacji przez stronę pozwaną, sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Wyrok jest prawomocny a zasądzone kwoty zostały zrealizowane.


pdfPrezentacja wyroku w formacie .pdf

 Chcesz się dowiedzieć, czy Twój wypadek kwalifikuje się do uzyskania  odszkodowania?

Jeszcze dziś skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy i skontaktuj się z nami!

Uzyskujemy świadczenia odszkodowawcze za wypadki do 20 lat wstecz.


  

Współpracujemy z:

Berg & Mazurek