• Warto Wybrać Kancelarię Pionier

  1. Bez opłat wstępnych
  2. Wynagrodzenie dla Kancelarii po uzyskaniu odszkodowania
  3. Pieniądze z Towarzystwa Ubezpieczeniowego przekazywane bezpośrednio na konto Klienta
  +Czytaj więcej
 • Nie idziemy na łatwiznę

  1. prowadzenie sprawy na etapie postępowania przedsądowego i na drodze sądowej przez zapewnienie profesjonalnego pełnomocnika w postaci adwokata lub radcy prawnego
  2. zawieranie ugody z ubezpieczycielem po uprzednio wyrażonej zgodzie przez Klienta
  3. pokrycie kosztów sądowych przez Kancelarie w przypadku procesu sądowego.
  +Czytaj więcej
 • Współpraca ze specjalistami

  1. konsultacja z biegłymi lekarzami w celu wykonania niezależnej opinii medycznej
  2. w sprawach szkód na majątku wykonywanie niezależnych ekspertyz przez rzeczoznawców
  3. koszta niezależnych ekspertyz pokrywa Kancelaria.
  +Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3

Błąd medyczny - śmierć noworodków

Pod koniec kwietnia 2011 r. kobieta będąca w około 30. tygodniu ciąży bliźniaczej, trafiła do Szpitala na obserwację. Podczas badania ordynator rozpoznał u niej niewydolność szyjki macicy. W maju kobieta zgłosiła opiece medycznej, że ruchy płodów są słabo wyczuwalne. Lekarz jednak zalecił tylko podanie leków, które miały przyspieszyć dojrzewanie pęcherzyków płucnych u płodów. Mimo, iż było to wskazane, ciężarnej nie wykonano badania USG. W dokumentacji medycznej pominięto informację o wystąpieniu nieprawidłowości w akcji serca płodu. Przez kolejne dni stan kobiety był dobry. W dniu 18 maja 2011 r. położna badając kobietę wysłuchała u jednego z płodów spadek tętna. Po przeprowadzeniu badania USG skierowano kobietę na blok operacyjny celem wykonania cesarskiego cięcia. Przed zabiegiem poinformowano kobietę, iż jedno z dzieci nie żyje. Podczas zabiegu kobieta doznała krwotoku. Pierwsze dziecko nie dawało oznak życia, następnie stwierdzono, iż dziecko obumarło w łonie matki. Drugie dziecko dawało oznaki życia, lecz po chwili również stwierdzono zgon. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było ich ostre niedotlenienie.

Po przeprowadzonym postępowaniu stwierdzono zaniechanie przez położną powiadomienia lekarza dyżurnego o trudnościach w odbiorze akcji serca. Gdyby lekarz od razu został wezwany do kobiety byłby w stanie rozpoznać dokonujące się niedotlenienie płodu i dokonać przerwania ciąży, co stwarzało szanse na urodzenie żywych dzieci.

Wydane zostały opinie sądowo-lekarskie, które jednoznacznie stwierdziły, iż opóźnienie w rozwiązaniu ciąży naraziło bliźniaczki na bezpośrednie zagrożenie życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Śmierć dzieci była dla rodziców wielką tragedią. Małżonkowie bardzo pragnęli potomstwa. Siedem miesięcy oczekiwania na potomstwo okazały się bezcelowe. Cała rodzina przez długi okres była pogrążona w głębokiej żałobie.

Na etapie przedsądowym udało się uzyskać dla matki dziewczynek 70.000 zł tytułem zadośćuczynienia, natomiast dla ojca 50.000 zł. Sprawa została skierowana na etap sądowy i ostatecznie uzyskaliśmy dla każdego z rodziców po 150.000 zł.

Żadna kwota nie zrekompensuje krzywdy jaką doznali rodzice po straci dzieci. Mimo to naszym klientom po kilku latach udało się ponownie zostać rodzicami. 

 Chcesz się dowiedzieć, czy Twój wypadek kwalifikuje się do uzyskania  odszkodowania?

Jeszcze dziś skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy i skontaktuj się z nami!

Uzyskujemy świadczenia odszkodowawcze za wypadki do 20 lat wstecz.


  

Współpracujemy z:

Berg & Mazurek