• Warto Wybrać Kancelarię Pionier

  1. Bez opłat wstępnych
  2. Wynagrodzenie dla Kancelarii po uzyskaniu odszkodowania
  3. Pieniądze z Towarzystwa Ubezpieczeniowego przekazywane bezpośrednio na konto Klienta
  +Czytaj więcej
 • Nie idziemy na łatwiznę

  1. prowadzenie sprawy na etapie postępowania przedsądowego i na drodze sądowej przez zapewnienie profesjonalnego pełnomocnika w postaci adwokata lub radcy prawnego
  2. zawieranie ugody z ubezpieczycielem po uprzednio wyrażonej zgodzie przez Klienta
  3. pokrycie kosztów sądowych przez Kancelarie w przypadku procesu sądowego.
  +Czytaj więcej
 • Współpraca ze specjalistami

  1. konsultacja z biegłymi lekarzami w celu wykonania niezależnej opinii medycznej
  2. w sprawach szkód na majątku wykonywanie niezależnych ekspertyz przez rzeczoznawców
  3. koszta niezależnych ekspertyz pokrywa Kancelaria.
  +Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3

Wypadek komunikacyjny - poszkodowana pasażerka

W dniu 16.10.2015 r. doszło do wypadku drogowego, w którym kierujący samochodem stracił panowanie nad pojazdem, w następstwie czego uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku tego zdarzenia, licznych obrażeń ciała doznała 23-letnia pasażerka samochodu.

Wypadek był bardzo poważny i konieczne było przetransportowanie poszkodowanej helikopterem do Szpitala. Na miejscu rozpoznano mnogie obrażenia ciała, wstrząs krwotoczny, krwotok wewnętrzny, krwawienie podpajęczynówkowe oraz krwiaki śródmózgowe. Po dalszej diagnostyce rozpoznano również stłuczenie płuca prawego, pęknięcie śledziony i jajnika lewego, uszkodzenie surowicówki jelit, a także uraz kręgosłupa, wieloodłamowe złamanie miednicy oraz wiele innych poważnych uszkodzeń ciała. Konieczne było wykonanie licznych zabiegów operacyjnych. Poszkodowana miała bardzo rozległe urazy neurologiczne. Ponadto w Szpitalu realizowano indywidualny program rehabilitacji oraz poddano poszkodowaną terapii psychologicznej.

Poszkodowana do dnia dzisiejszego kontynuuje leczenie i jest pod stałą opieką specjalistów.

Nasza Kancelaria zgłosiła szkodę do Towarzystwa Ubezpieczeń, w którym ubezpieczony był sprawca wypadku. Dokonaliśmy ustalenia trwałego uszczerbku na zdrowiu, który wyniósł 84% pod względem ortopedycznym oraz 30% pod względem neurologicznym.

Towarzystwo wypłaciło na rzecz poszkodowanej kwotę bezsporną w wysokości 70.000 zł, a w kolejnym etapie dopłaciło dodatkowo 130.000 zł.

Poszkodowana poniosła koszty związane z dojazdami do placówek medycznych, opieką osób trzecich, a także związane z leczeniem i zakupem leków. Po zgłoszeniu roszczeń Towarzystwo zwróciło wszystkie koszty, które wyniosły ok. 9.000 zł.

Po negocjacjach prowadzonych pomiędzy Kancelarią i Towarzystwem Ubezpieczeń ostatecznie udało się zawrzeć korzystną ugodę na etapie przedsądowym i uzyskaliśmy łączną kwotę 380.000 zł.

 Chcesz się dowiedzieć, czy Twój wypadek kwalifikuje się do uzyskania  odszkodowania?

Jeszcze dziś skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy i skontaktuj się z nami!

Uzyskujemy świadczenia odszkodowawcze za wypadki do 20 lat wstecz.


  

Współpracujemy z:

Berg & Mazurek