• Warto Wybrać Kancelarię Pionier

  1. Bez opłat wstępnych
  2. Wynagrodzenie dla Kancelarii po uzyskaniu odszkodowania
  3. Pieniądze z Towarzystwa Ubezpieczeniowego przekazywane bezpośrednio na konto Klienta
  +Czytaj więcej
 • Nie idziemy na łatwiznę

  1. prowadzenie sprawy na etapie postępowania przedsądowego i na drodze sądowej przez zapewnienie profesjonalnego pełnomocnika w postaci adwokata lub radcy prawnego
  2. zawieranie ugody z ubezpieczycielem po uprzednio wyrażonej zgodzie przez Klienta
  3. pokrycie kosztów sądowych przez Kancelarie w przypadku procesu sądowego.
  +Czytaj więcej
 • Współpraca ze specjalistami

  1. konsultacja z biegłymi lekarzami w celu wykonania niezależnej opinii medycznej
  2. w sprawach szkód na majątku wykonywanie niezależnych ekspertyz przez rzeczoznawców
  3. koszta niezależnych ekspertyz pokrywa Kancelaria.
  +Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3

Sprawa o odszkodowanie za wypadek na terenie Polski dla obywateli Ukrainy.

W dniu 30 lipca 2012 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w którym śmierć poniosło 9 osób, które jechały do pracy. Kierowca samochodu, który był sprawcą wypadku nie zatrzymał się przed przejazdem kolejowym i doprowadził do zderzenia z nadjeżdżającym pociągiem.

Kancelaria Pionier reprezentowała 7 rodzin, które utraciły w wypadku bliskie osoby. Wezwaliśmy Towarzystwo Ubezpieczeń, w którym ubezpieczony był sprawca do przyjęcia odpowiedzialności. Udało się uzyskać na rzecz wszystkich zadośćuczynienia oraz stosowne odszkodowania. Rodziny tylko 3 pasażerek samochodu zgodziły się na prowadzenie spraw na etapie sądowym. Wszystkie kobiety były obywatelkami Ukrainy i przebywały na terenie Polski w celach zarobkowych.

Pierwsza sprawa


W przypadku pierwszej kobiety wezwaliśmy Towarzystwo, w którym ubezpieczony był sprawca wypadku do przyjęcia odpowiedzialności i zgłosiliśmy roszczenia małoletniej córki, matki, ojca, a także brata.

W związku ze śmiercią Towarzystwo na etapie przedsądowym przyznało córce łączną kwotę 40.000 zł.

W naszej ocenie przyznane kwoty nie wyczerpały roszczeń i wystąpiliśmy z powództwem, celem dochodzenia dalszego zadośćuczynienia i odszkodowania.

Dla matki oraz ojca uzyskaliśmy po 30.000 zł.

Sprawa została skierowana na etap sądowy, gdzie udało się uzyskać dla małoletniej córki łączną kwotę wraz z odsetkami w wysokości 102.000 zł.

Sprawa pozostałych członków rodziny nadal trwa.

Druga sprawa


W tym samym wypadku spowodowanym przez tego samego sprawcę śmierć poniosła inna pasażerka samochodu, również obywatelka Ukrainy.

W tym przypadku zgłosiliśmy roszczenia męża oraz dwóch maloletnich synów tragicznie zmarłej kobiety. Na etapie przedsądowym udało się uzyskać dla męża kwotę 30.000 zł, natomiast dla synów po 20.000 zł.

Po skierowaniu sprawy na etap sądowy, Sąd zasądził na rzecz męża łączną kwotę wraz z odsetkami w wysokości 85.000 zł oraz na rzecz synów po 80.000 zł.


Trzecia sprawa


Z powodu śmierci trzeciej kobiety walczyliśmy o zadośćuczynienie dla męża, córki, brata i krewnej.

Na etapie przedsądowym na rzecz męża i córki zostały wypłacone kwoty po 50.000 zł. Udało się również uzyskać świadczenia dla krewnej, które wyniosły 25.000 zł oraz dla brata kwotę 15.000 zł.

Sprawa została skierowana na etap sądowy, gdzie Sąd przyznał łącznie wraz z odsetkami w wysokości 75.000 zł na rzecz męża oraz 87.000 zł na rzecz córki.

Sprawa pozostałych członków rodziny nadal trwa.

Z członkami rodzin prowadziliśmy bezpośredni kontakt w języku ukraińskim. Koszty tłumaczenia były po naszej stronie.
Przy prowadzeniu spraw na etapie sądowym skorzystaliśmy również z pomocy prawnej sądów ukraińskich.

 

 Chcesz się dowiedzieć, czy Twój wypadek kwalifikuje się do uzyskania  odszkodowania?

Jeszcze dziś skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy i skontaktuj się z nami!

Uzyskujemy świadczenia odszkodowawcze za wypadki do 20 lat wstecz.


  

Współpracujemy z:

Berg & Mazurek