• Warto Wybrać Kancelarię Pionier

  1. Bez opłat wstępnych
  2. Wynagrodzenie dla Kancelarii po uzyskaniu odszkodowania
  3. Pieniądze z Towarzystwa Ubezpieczeniowego przekazywane bezpośrednio na konto Klienta
  +Czytaj więcej
 • Nie idziemy na łatwiznę

  1. prowadzenie sprawy na etapie postępowania przedsądowego i na drodze sądowej przez zapewnienie profesjonalnego pełnomocnika w postaci adwokata lub radcy prawnego
  2. zawieranie ugody z ubezpieczycielem po uprzednio wyrażonej zgodzie przez Klienta
  3. pokrycie kosztów sądowych przez Kancelarie w przypadku procesu sądowego.
  +Czytaj więcej
 • Współpraca ze specjalistami

  1. konsultacja z biegłymi lekarzami w celu wykonania niezależnej opinii medycznej
  2. w sprawach szkód na majątku wykonywanie niezależnych ekspertyz przez rzeczoznawców
  3. koszta niezależnych ekspertyz pokrywa Kancelaria.
  +Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3

Wypadek - Potknięcie

W dniu 07.09.2011 r. Pani Dorota kilka minut po godzinie piątej rano wyszła z domu i udała się do miejsca, w którym miał ją odebrać znajomy. Idąc na miejsce nie zauważyła nierówności w nawierzchni drogi, straciła równowagę i upadła. Droga, na której doszło do wypadku była ubezpieczona w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi.

 

Nasza Klientka doznała złamania wieloodłamowego rzepki prawej z przemieszczeniem. Po przewiezieniu do szpitala Pani Dorota została poddana otwartemu nastawieniu złamania z wewnętrzną stabilizacją. Następnie wykonane zostały kolejny dwa zabieg operacyjne.

 

Pozwane Towarzystwo zarzuciło, że do zdarzenia doszło w miejscu, gdzie nie odbywa się ruch pieszych. Stwierdzono również, że Pani Dorota miała świadomość istniejącego stanu nawierzchni jezdni oraz, że nie istniały przeciwwskazania do ominięcia uszkodzenia. W związku z tym Towarzystwo podniosło zarzut przyczynienia się Poszkodowanej do powstania szkody w 90 %.

W związku z powstałymi obrażeniami ciała, Kancelaria Pionier zleciła wydanie prywatnej opinii medycznej, na podstawie której lekarz specjalista ortopeda ustalił, iż poszkodowana doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 10%.

 

Po rozpoznaniu sprawy przez Sąd Rejonowy, zasądzono on na rzecz Pani Doroty tytułem zadośćuczynienia kwotę 20.000,00 zł.

 

Zgłoszone zostały również roszczenia o zwrotu kosztów leczenia, prywatnych wizyt lekarskich, zabiegów, przejazdów oraz przewozu dzieci. W związku z tym, z tytułu odszkodowania Sąd zasądził na rzecz poszkodowanej kwotę 10.900,00 zł.

 Chcesz się dowiedzieć, czy Twój wypadek kwalifikuje się do uzyskania  odszkodowania?

Jeszcze dziś skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy i skontaktuj się z nami!

Uzyskujemy świadczenia odszkodowawcze za wypadki do 20 lat wstecz.


  

Współpracujemy z:

Berg & Mazurek