• Warto Wybrać Kancelarię Pionier

  1. Bez opłat wstępnych
  2. Wynagrodzenie dla Kancelarii po uzyskaniu odszkodowania
  3. Pieniądze z Towarzystwa Ubezpieczeniowego przekazywane bezpośrednio na konto Klienta
  +Czytaj więcej
 • Nie idziemy na łatwiznę

  1. prowadzenie sprawy na etapie postępowania przedsądowego i na drodze sądowej przez zapewnienie profesjonalnego pełnomocnika w postaci adwokata lub radcy prawnego
  2. zawieranie ugody z ubezpieczycielem po uprzednio wyrażonej zgodzie przez Klienta
  3. pokrycie kosztów sądowych przez Kancelarie w przypadku procesu sądowego.
  +Czytaj więcej
 • Współpraca ze specjalistami

  1. konsultacja z biegłymi lekarzami w celu wykonania niezależnej opinii medycznej
  2. w sprawach szkód na majątku wykonywanie niezależnych ekspertyz przez rzeczoznawców
  3. koszta niezależnych ekspertyz pokrywa Kancelaria.
  +Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3

Wypadek komunikacyjny - poszkodowany rowerzysta

W dniu 25 października 1997 r. nasz Klient jadąc na rowerze, uległ wypadkowi drogowemu. Na skutek wypadku trafił w stanie śpiączki do Szpitala na Oddział Intensywnej Terapii, gdzie przebywał przez okres dwóch miesięcy. W wyniku wypadku doznał on licznych i bardzo ciężkich obrażeń ciała, tj. pękniecie śledziony, która została następnie usunięta, złamania czterech żeber i obojczyka, silnego stłuczenia nerki, silnego stłuczenia i obrzęku pnia mózgu. Po wyjściu ze Szpitala przez długi okres przebywał na rehabilitacji. Pomimo długotrwałego leczenia nie odzyskał w pełni zdrowia. Na skutek obrzęku mózgu doszło u niego do porażenia jednej strony ciała. Obrzęk mózgu spowodował również wadę wzroku oraz utratę mowy, którą odzyskał dopiero na skutek długotrwałej rehabilitacji. Poszkodowany nie pamiętał ani członków rodziny, ani swojej przeszłości. Poszkodowany w chwili wypadku miał 21 lat, a wypadek spowodował u niego trwałe kalectwo uniemożliwiające powrót do normalnego życia.

 

W prowadzonym postępowaniu dowodowym Sąd przeprowadził m.in. dowód z opinii biegłego do spraw rekonstrukcji wypadków drogowych, z którego wynikało, że powód przyczynił się do wypadku w znacznym stopniu prowadząc po drodze publicznej rower bez wymaganego oświetlenia zewnętrznego, a nadto nie zachował szczególnej ostrożności, w strefie prawidłowo oznakowanego skrzyżowania dróg i zajechał drogę kierującemu samochodem ciężarowym. Nie zasygnalizował on również zamiaru skrętu w lewo. Towarzystwo podniosło, iż w jego ocenie przyczynienie się Poszkodowanego do zaistnienia wypadku wyniosło co najmniej 50%.

 

Łączny trwały uszczerbek na zdrowiu przekroczył 100%.

 

W roku 1999 Towarzystwo wypłaciło kwotę 30.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia, po uwzględnieniu stopnia jego przyczynienia się do wypadku w 50%. W roku 2008 dopłacono z tego tytułu kwotę w wysokości 20.000,00 zł.

Wypłacona została również renta z tytułu utraty zdolności do pracy zarobkowej w kwocie 301,45 zł oraz zwiększonych potrzeb w kwocie 228,40 zł – po uwzględnieniu przyczynienia.

 

Kancelaria Adwokacka, która prowadziła sprawę od początku, zaniechała dalszych działań i przez 8 lat była bezczynna. Przejęliśmy sprawę po poprzedniej kancelarii i ponowiliśmy działania.

 

Mając na uwadze rozmiar i charakter doznanych przez powoda obrażeń, jego młody wiek w momencie wypadku, całkowitą utratę zdolności do pracy, niezdolność do samodzielnej egzystencji, długotrwałość i bolesność procesu leczenia, a także brak perspektyw na powrót do normalnego życia i pełnej sprawności Sąd ustalił wysokość należnego mu zadośćuczynienia na kwotę 450.000,00 zł. Kwota ta musiała ulec obniżeniu o 50% przyczynienia, co dało kwotę 225.000,00 zł.

Zasądzono również na rzecz Pana Adama kwotę 16.455,25 zł tytułem skapitalizowanej renty wyrównawczej.

Udało się także wywalczyć od pozwanego na rzecz Pana Adama rentę w wysokości 1.000,00 zł.

Od wyroku Sądu Okręgowy została złożona apelacja. W Sądzie Apelacyjnym udało się znieść naliczone przyczynienie i w związku z tym uzyskaliśmy dodatkowo wcześniej obniżoną kwotę, czyli 225.000,00 zł.

 

 Chcesz się dowiedzieć, czy Twój wypadek kwalifikuje się do uzyskania  odszkodowania?

Jeszcze dziś skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy i skontaktuj się z nami!

Uzyskujemy świadczenia odszkodowawcze za wypadki do 20 lat wstecz.


  

Współpracujemy z:

Berg & Mazurek