• Warto Wybrać Kancelarię Pionier

  1. Bez opłat wstępnych
  2. Wynagrodzenie dla Kancelarii po uzyskaniu odszkodowania
  3. Pieniądze z Towarzystwa Ubezpieczeniowego przekazywane bezpośrednio na konto Klienta
  +Czytaj więcej
 • Nie idziemy na łatwiznę

  1. prowadzenie sprawy na etapie postępowania przedsądowego i na drodze sądowej przez zapewnienie profesjonalnego pełnomocnika w postaci adwokata lub radcy prawnego
  2. zawieranie ugody z ubezpieczycielem po uprzednio wyrażonej zgodzie przez Klienta
  3. pokrycie kosztów sądowych przez Kancelarie w przypadku procesu sądowego.
  +Czytaj więcej
 • Współpraca ze specjalistami

  1. konsultacja z biegłymi lekarzami w celu wykonania niezależnej opinii medycznej
  2. w sprawach szkód na majątku wykonywanie niezależnych ekspertyz przez rzeczoznawców
  3. koszta niezależnych ekspertyz pokrywa Kancelaria.
  +Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3

Wypadek na roli

W dniu 04.08.2011 r. w gospodarstwie rolnym nasz Klient wraz z ojcem dokonywał czynności związanych z naprawą kombajnu, który dzień wcześniej uległ awarii. Do awarii doszło na skutek zapełnienia się sieczkarni słomą. Celem udrożnienia pracy maszyny konieczne było wyjęcie pozostałości słomy z sieczkarni. W momencie, gdy maszyna została przypadkowo uruchomiona przez ojca Poszkodowanego, ręce naszego Klienta znajdowały się w środku sieczkarni.

Do tragedii doszło w skutek nieporozumienia między ojcem, a synem. Sieczkarnia wciągnęła naszemu Klientowi rękę i doszło do tragedii. Ojciec natychmiast wyłączył silnik, lecz maszyna zdążyła rozciąć rękę.

Z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kombajnu, Towarzystwo Ubezpieczeniowe przyjęło odpowiedzialność i zaproponowało zawarcie ugody. W wyniku negocjacji prowadzonych pomiędzy Towarzystwem i Kancelarią Pionier udało się ostatecznie uzyskać odszkodowanie w wysokości 72.500,00 zł, które zostało pomniejszone o 20% przyczynienia. W konsekwencji wysokość odszkodowania po pomniejszeniu wyniosła 58.000,00 zł.

 Chcesz się dowiedzieć, czy Twój wypadek kwalifikuje się do uzyskania  odszkodowania?

Jeszcze dziś skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy i skontaktuj się z nami!

Uzyskujemy świadczenia odszkodowawcze za wypadki do 20 lat wstecz.


  

Współpracujemy z:

Berg & Mazurek