• Warto Wybrać Kancelarię Pionier

  1. Bez opłat wstępnych
  2. Wynagrodzenie dla Kancelarii po uzyskaniu odszkodowania
  3. Pieniądze z Towarzystwa Ubezpieczeniowego przekazywane bezpośrednio na konto Klienta
  +Czytaj więcej
 • Nie idziemy na łatwiznę

  1. prowadzenie sprawy na etapie postępowania przedsądowego i na drodze sądowej przez zapewnienie profesjonalnego pełnomocnika w postaci adwokata lub radcy prawnego
  2. zawieranie ugody z ubezpieczycielem po uprzednio wyrażonej zgodzie przez Klienta
  3. pokrycie kosztów sądowych przez Kancelarie w przypadku procesu sądowego.
  +Czytaj więcej
 • Współpraca ze specjalistami

  1. konsultacja z biegłymi lekarzami w celu wykonania niezależnej opinii medycznej
  2. w sprawach szkód na majątku wykonywanie niezależnych ekspertyz przez rzeczoznawców
  3. koszta niezależnych ekspertyz pokrywa Kancelaria.
  +Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3

Wypadek komunikacyjny 2009

W dniu 01.03.2009 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w którym sprawca wypadku naruszył nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że kierując samochodem osobowym nie dostosował prędkości do warunków w jakich ruch się odbywał w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do przydrożnego rowu uderzając w drzewo w wyniku czego nasz klient, który był jednym z pasażerów doznał obrażeń w postaci urazu głowy i klatki piersiowej, złamania obojczyka, złamania trzonów kręgu piersiowego, złamania wyrostków poprzecznych kręgu piersiowego, stłuczenia małżowiny usznej lewej, rany szyi, które naruszyły prawidłowe funkcjonowanie narządów ciała na okres powyżej siedmiu dni.

Sprawca wypadku nie wiedząc jak poradzić sobie w zaistniałej sytuacji podpisał pełnomocnictwo dla adwokata. Pełnomocnik sporządził oświadczenia dla pasażerów samochodu kierowanego przez sprawcę na potrzeby procesu karnego dla złagodzenia kary.

Oświadczenia zostały przedłożone poszkodowanym, a następnie przez nich podpisane.

W/w oświadczenie zawierało zamiar pozbawienia poszkodowanych możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od firmy ubezpieczeniowej!

Nasz klient w Sądzie przyznał, iż podpisał oświadczenie w przedmiocie zrzeczenia się roszczeń względem sprawcy wypadku, jednak podniósł, iż podpisane zostało ono pod wpływem błędu. Udało się udowodnić, iż oświadczenie to przygotowane zostało przez pełnomocnika sprawcy wypadku, a on sam nie miał wpływu na jego treść. Nasz klient podkreślił, iż z chwilą, gdy dowiedział się o tym, że jego oświadczenie wywołuje skutki prawne w zakresie należnego odszkodowania – złożył oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego wcześniej oświadczenia.

I. Udało nam się na etapie sądowym uzyskać dla naszego klienta tytułem zadośćuczynienia kwotę 60.000,00 zł.

II. Poszkodowany po wypadku wymagał pomocy osób trzecich oraz poniósł koszty związane z leczeniem. Z tego tytułu udało nam się uzyskać kwotę 2.987,37 zł.

III. Z tego względu, że Poszkodowany nie był zdolny do pracy udało nam się wywalczyć od Towarzystwa tytułem utraconych zarobków kwotę 29.835,00 zł. 

 

 Chcesz się dowiedzieć, czy Twój wypadek kwalifikuje się do uzyskania  odszkodowania?

Jeszcze dziś skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy i skontaktuj się z nami!

Uzyskujemy świadczenia odszkodowawcze za wypadki do 20 lat wstecz.


  

Współpracujemy z:

Berg & Mazurek