• Warto Wybrać Kancelarię Pionier

  1. Bez opłat wstępnych
  2. Wynagrodzenie dla Kancelarii po uzyskaniu odszkodowania
  3. Pieniądze z Towarzystwa Ubezpieczeniowego przekazywane bezpośrednio na konto Klienta
  +Czytaj więcej
 • Nie idziemy na łatwiznę

  1. prowadzenie sprawy na etapie postępowania przedsądowego i na drodze sądowej przez zapewnienie profesjonalnego pełnomocnika w postaci adwokata lub radcy prawnego
  2. zawieranie ugody z ubezpieczycielem po uprzednio wyrażonej zgodzie przez Klienta
  3. pokrycie kosztów sądowych przez Kancelarie w przypadku procesu sądowego.
  +Czytaj więcej
 • Współpraca ze specjalistami

  1. konsultacja z biegłymi lekarzami w celu wykonania niezależnej opinii medycznej
  2. w sprawach szkód na majątku wykonywanie niezależnych ekspertyz przez rzeczoznawców
  3. koszta niezależnych ekspertyz pokrywa Kancelaria.
  +Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3

Wypadek komunikacyjny - poszkodowany pasażer

W dniu 22 października 2006 r. doszło do wypadku, w którym uczestniczył Nasz Klient. Nasz Mandant miał wówczas czternaście lat. W wypadku zginął jego brat, a on sam doznał amputacji urazowej prawej nogi w okolicy kolana, złamania kości udowej lewej z przemieszczeniem, licznych ran tłuczonych skóry i wstrząsu. W związku ze złym samopoczuciem spowodowanym śmiercią brata, niepełnosprawnością i obawą o przyszłość został poddany terapii psychologicznej.

Na etapie przedsądowym udało się uzyskać kwotę 100.000,00 zł, a następnie sprawa została skierowana na etap sądowy.

Sąd pierwszej instancji ustalając wysokość zadośćuczynienia na kwotę 300.000,00 zł wziął pod uwagę rozległość i nieodwracalność urazów powoda, cierpienia związane z ich wystąpieniem, przebieg leczenia, wiek powoda i ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych zmienne na przestrzeni czasu oraz następstwa w sferze psychicznej i w aktywności życiowej. Uwzględniając kwotę 100.000,00 zł wypłaconą przez ubezpieczyciela zasądził kwotę 200.000,00 zł.

Sąd Apelacyjny stwierdził natomiast, iż zważywszy na wszystkie okoliczności sprawy, zadośćuczynienie w wysokości określonej przez Sąd Okręgowy jest wygórowane. Za wyważoną i utrzymaną w rozsądnych granicach przyjął kwotę 150.000,00 zł.

W następnym etapie Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego uchylił zaskarżony wyrok i oddalił apelację pozwanego w zakresie kwoty 50.000,00 zł. W związku z tym uznać należało, że kwota żądana przez powoda z tytułu zadośćuczynienia tj. kwota 300.000,00 zł nie jest nadmierna i odpowiada rozmiarowi jego krzywdy. Sprawa zakończyła się orzeczeniem uchylenia zaskarżonego wyroku i oddaleniem apelacji pozwanego. Kancelaria Pionier z sukcesem reprezentowała klienta w sporze przed Sądem Najwyższym uzyskując dla niego korzystny wyrok.

 

 Chcesz się dowiedzieć, czy Twój wypadek kwalifikuje się do uzyskania  odszkodowania?

Jeszcze dziś skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy i skontaktuj się z nami!

Uzyskujemy świadczenia odszkodowawcze za wypadki do 20 lat wstecz.


  

Współpracujemy z:

Berg & Mazurek