• Warto Wybrać Kancelarię Pionier

  1. Bez opłat wstępnych
  2. Wynagrodzenie dla Kancelarii po uzyskaniu odszkodowania
  3. Pieniądze z Towarzystwa Ubezpieczeniowego przekazywane bezpośrednio na konto Klienta
  +Czytaj więcej
 • Nie idziemy na łatwiznę

  1. prowadzenie sprawy na etapie postępowania przedsądowego i na drodze sądowej przez zapewnienie profesjonalnego pełnomocnika w postaci adwokata lub radcy prawnego
  2. zawieranie ugody z ubezpieczycielem po uprzednio wyrażonej zgodzie przez Klienta
  3. pokrycie kosztów sądowych przez Kancelarie w przypadku procesu sądowego.
  +Czytaj więcej
 • Współpraca ze specjalistami

  1. konsultacja z biegłymi lekarzami w celu wykonania niezależnej opinii medycznej
  2. w sprawach szkód na majątku wykonywanie niezależnych ekspertyz przez rzeczoznawców
  3. koszta niezależnych ekspertyz pokrywa Kancelaria.
  +Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3

Wypadek przy pracy

W dniu 1 lipca 2013 r. dwaj pracownicy zatrudnieni w Przedsiębiorstwie zajmującym się wycinką drzew jak co dzień wykonywali swoją pracę. Podczas przycinania konarów drzew na wysokości przechylił się kosz, w którym znajdowali się poszkodowani. W konsekwencji wypadli oni z wysokości drugiego piętra, tj. około 8-10 m na powierzchnię asfaltową.

 

Bezpośrednią przyczyną wypadku był stan techniczny połączenia śrubowego ostatniego siłownika podnośnika koszowego, a jedną z przyczyn towarzyszących- brak indywidualnych zabezpieczeń pracujących na wysokości. Dodatkowo, przed wypadkiem i podczas wypadku doprowadzono do zaniechań i działań zabronionych przepisami BHP i przepisami o dozorze technicznym, które to okoliczności w sposób pośredni przyczyniły się do zaistnienia wypadku jak i jego skutków.

 

Pracownicy w wyniku wypadku doznali szeregu bardzo poważnych obrażeń ciała. Jeden z nich doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 43%, natomiast drugi w wysokości 69%.

Po zgłoszeniu szkody Towarzystwa przerzucały się odpowiedzialnością. Odmówiono wypłaty odszkodowania z OC pracodawcy, a także z OC komunikacyjnego. Poszkodowanym całkowicie odmówiono wypłaty zgłoszonego roszczenia. Sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego.

I. W przypadku pierwszego poszkodowanego Sąd uznał za zasadne określenie wysokości należnego zadośćuczynienia i zasądził kwotę 130.000 zł.

Kancelaria zadbała również o to, by poszkodowany otrzymał zwrot kosztów poniesionych na zakup leków i sprzętu medycznego wynikający ze złożonych faktur, a także zwrot kosztów opieki osób trzecich oraz dojazdów do placówek medycznych. W związku z powyższym, Sąd zasądził z tego tytułu odszkodowanie w kwocie ponad 8.000 zł.

 

II. W przypadku drugiego poszkodowanego, Sąd uznał za zasadne określenie wysokości zadośćuczynienia na kwotę 210.000 zł.

Podobnie jak u pierwszego poszkodowanego, Kancelaria walczyła o zwrot kosztów poniesionych na zakup leków i sprzętu medycznego, opieki osób trzecich i dojazdów do placówek medycznych, co skutkowało zasądzeniem z tego tytułu odszkodowania w kwocie 8.000 zł.

 

 

 Chcesz się dowiedzieć, czy Twój wypadek kwalifikuje się do uzyskania  odszkodowania?

Jeszcze dziś skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy i skontaktuj się z nami!

Uzyskujemy świadczenia odszkodowawcze za wypadki do 20 lat wstecz.


  

Współpracujemy z:

Berg & Mazurek