• Warto Wybrać Kancelarię Pionier

  1. Bez opłat wstępnych
  2. Wynagrodzenie dla Kancelarii po uzyskaniu odszkodowania
  3. Pieniądze z Towarzystwa Ubezpieczeniowego przekazywane bezpośrednio na konto Klienta
  +Czytaj więcej
 • Nie idziemy na łatwiznę

  1. prowadzenie sprawy na etapie postępowania przedsądowego i na drodze sądowej przez zapewnienie profesjonalnego pełnomocnika w postaci adwokata lub radcy prawnego
  2. zawieranie ugody z ubezpieczycielem po uprzednio wyrażonej zgodzie przez Klienta
  3. pokrycie kosztów sądowych przez Kancelarie w przypadku procesu sądowego.
  +Czytaj więcej
 • Współpraca ze specjalistami

  1. konsultacja z biegłymi lekarzami w celu wykonania niezależnej opinii medycznej
  2. w sprawach szkód na majątku wykonywanie niezależnych ekspertyz przez rzeczoznawców
  3. koszta niezależnych ekspertyz pokrywa Kancelaria.
  +Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3

Projekt pod nazwą
„Wdrożenie systemu wsparcia realizacji usług
w celu wzrostu efektywności realizowanych procesów biznesowych oraz rozwoju przedsiębiorstwa”
realizowany jest w ramach Programu Operayjnego Innowacyjna Gospodarka,
działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

 

Projekt obejmuje stworzenie interacji oprogramowania wnioskodawcy z oprogramowaniem partnerów.


Projekt polega na wykonaniu następujacych modułów:

 • Moduł przesyłu plików
 • Moduł kontaktu
 • Moduł Zarządzania użytkownikami i kontami
 • Moduł planowania zadań
 • Moduł Finanse

  

Parp

DOTACJE NA INNOWACJE

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA

 

Strony:

- Unii Europejskiej http://ec.europa.eu/index_pl.htm
- PO IG http://www.poig.gov.pl/
- PARP http://www.parp.gov.pl/

 

skan1        skan2        Skan3 


Rozstrzygnięcie: 14.07.2014. Wygrała firma KEOS MEDIA Łukasz Konina.

 Chcesz się dowiedzieć, czy Twój wypadek kwalifikuje się do uzyskania  odszkodowania?

Jeszcze dziś skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy i skontaktuj się z nami!

Uzyskujemy świadczenia odszkodowawcze za wypadki do 20 lat wstecz.


  

Współpracujemy z:

Berg & Mazurek