• Warto Wybrać Kancelarię Pionier

  1. Bez opłat wstępnych
  2. Prowizja po uzyskaniu odszkodowania
  3. Pieniądze przekazywane na konto klienta
  +Czytaj więcej
 • Nie idziemy na łatwiznę

  1. prowadzenie sprawy na etapie postępowania przedsądowego i na drodze sądowej przez zapewnienie profesjonalnego pełnomocnika
  2. zawieranie ugody z ubezpieczycielem po uprzednio wyrażonej zgodzie przez Klienta
  3. możliwość pokrycia kosztów sądowych przez firmę w przypadku procesu sądowego
  +Czytaj więcej
 • Współpraca ze specjalistami

  1. konsultacja z biegłymi lekarzami w celu wykonania niezależnej opinii medycznej
  2. w sprawach szkód na majątku wykonywanie niezależnych ekspertyz przez rzeczoznawców
  3. koszta niezależnych ekspertyz pokrywa kancelaria.
  +Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3

Stosowne odszkodowanie są to szeroko pojęte majątkowe szkody często nie uchwytne lub trudne do wyliczenia prowadzące do znacznego pogorszenia sytuacji osoby najbliższej.

Pogorszenie sytuacji życiowej polega nie tylko na pogorszeniu obecnej sytuacji materialnej ale także na utracie realnej możliwosci stabilizacji życiowej lub jej realnego polepszenia.

 Chcesz się dowiedzieć, czy Twój wypadek kwalifikuje się do uzyskania  odszkodowania?

Jeszcze dziś skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy i skontaktuj się z nami!

Uzyskujemy świadczenia odszkodowawcze za wypadki do 20 lat wstecz.


  

Współpracujemy z:

Berg & Mazurek